Nyheter - Utbildning och barnomsorg

 • Utbildning och barnomsorg

  Vegetariskt julbord

  Här har vi komponerat några smårätter till ett vegetariskt julbord.
 • Utbildning och barnomsorg

  Nya lokaler för framtidens lärande

  Tingvallaskolan och Aspbackens förskola får flytta in i nya lokaler till höstterminen 2022. Lokalerna är anpassade för att följa barnen från förskolan ända upp ...
 • Utbildning och barnomsorg

  Sigtuna – Sveriges 36:e bästa skolkommun

  När Sveriges kommuner och regioner (SKR) jämfört grundskolorna i Sveriges samtliga 290 kommuner, kommer Sigtuna på en 36:e plats.
  Elevernas meritvärden och kunsk...

 • Utbildning och barnomsorg

  Kraftig ökning av kommunens ungdomar som fullföljer gymnasiet

  Under 2021 har en mycket större andel av Sigtuna kommuns gymnasieelever slutfört sina studier och klarat kraven för gymnasieexamen än föregående år. Färsk stati...
 • Utbildning och barnomsorg

  Böcker från olika genrer ska göra förskolebarn läsvana

  Nu ska 0-6-åringarna på Sigtuna kommuns förskolor få bekanta sig med allt från sagor, faktaböcker och biografier till kokböcker och annan litteratur. Från och m...
 • Utbildning och barnomsorg

  Vintertidtabell för SL:s bussar

  På måndag den 12 december börjar vintertidtabellen att gälla för alla SL:s linjer i Sigtuna kommun.
 • Utbildning och barnomsorg

  Chefen för Arlandagymnasiet kan bli Årets Nyskapande Chef

  Erik Ryding, verksamhetschef på Arlandagymnasiet, har blivit nominerad till priset Årets Nyskapande Chef för sättet han snabbt ställde om undervisningen under c...
 • Utbildning och barnomsorg

  Sigtuna kommun satsar på restauranger för små gäster

  I Sigtuna kommuns skolor finns inga skolmatsalar. Med en genomtänkt strategi kring skolmaten med smakpaneler, måltidskompisar och odlingsväggar har kommunens ma...
 • Utbildning och barnomsorg

  Låt barnens värld visas i böckerna

  Johannes Safar är lärare på mellanstadiet på Råbergsskolan och undervisar bland annat i svenska. Knepet att få ovana läsare att vilja läsa är att låta barnens i...
 • Utbildning och barnomsorg

  Mer stöd till ungdomar som inte går på gymnasiet

  Sigtuna kommun satsar nu på att fler ungdomar ska gå ut i vuxenlivet med en gymnasieutbildning i ryggen. Att slutföra en gymnasieutbildning är något av det vikt...
 • Utbildning och barnomsorg

  FN-vecka på S:t Olofs skola med besök från kommunen

  Sigtuna kommuns hållbarhetssamordnare deltog digitalt under veckan och fick svara på frågor hur kommunen konkret jobbar med Agenda 2030 och de globala målen.
 • Utbildning och barnomsorg

  Elever på Råbergsskolan läser för varandra

  Idag den 27 oktober är det skolbibliotekens dag! Råbergsskolan har byggt upp ett bibliotek från grunden. Läsning och tid i biblioteket har blivit en naturlig de...
 • Utbildning och barnomsorg

  Från noll och ingenting till en framgångsrik läskultur

  Från att ha förlorat sitt bibliotek i samband med ett mögelangrepp och då fick slänga alla böcker, har Råbergsskolan byggt upp ett bibliotek från grunden. Med l...
 • Utbildning och barnomsorg

  Allmän information om vaccination mot covid-19 för 12-15-åringar på skolan

  Inom kort/i höst och i början på nästa år kommer vaccination mot covid-19 att erbjudas elever som fyllt 12 år den 1 oktober 2021 och upp till de som är 15 år (f...
 • Utbildning och barnomsorg

  Uppdrag: minska avbrott från vuxenstudier

  Nu lägger Sigtuna kommun i en högre växel för att stötta och motivera de som studerar på vuxenutbildningen, inklusive SFI. Målet är att färre ska hoppa av sina ...
 • Utbildning och barnomsorg

  Odensala skola – Invigning av ny skolbyggnad

  Nu har Odensala skola haft invigning av den nya skolbyggnaden med moderna och ljusa klassrum. Stolta elever sjöng och dansade framför det nya huset och visade s...
 • Utbildning och barnomsorg

  Miljön minst lika viktig som kryddningen

  Råbergsskolans restaurang har fått en ansiktslyftning. Med lite färg och kreativitet har skolrestaurangen blivit mer inbjudande. Ett jobb där även eleverna fick...
 • Utbildning och barnomsorg

  Steningehöjden får fortsatt förtroende som Apple Distinguished School

  Steningehöjdens skola har återigen fått förtroendet att vara en Apple Distinguished School fram till 2024 – ett bevis på att skolan arbetar innovativt med digit...
 • Utbildning och barnomsorg

  E-tjänst förskola, fritidshem, skolbyte och inflytt grundskola

  Med hjälp av e-tjänsten kan du dygnet runt ansöka om förskoleplats, fritidsplats och skolplats åt ditt barn, säga upp plats eller göra andra ändringar.
 • Utbildning och barnomsorg

  Nominerade rektorer!

  Hurra! Vi har två rektorer i Sigtuna kommun som är nominerade till Lärarförbundets pris Årets rektor.
 • Utbildning och barnomsorg

  Det är viktigt att bygga stolthet

  Noor Mahmood är modersmålslärare i arabiska och studiehandledare. Hon är dessutom legitimerad lärare i naturvetenskap och matematik från grundskolan. Att hon ty...
 • Utbildning och barnomsorg

  Sigtuna Naturskola på plats i Garnsviken

  Ett säkert tecken på att skolorna dragit igång för hösten är att Sigtuna Naturskola återigen är på plats med sin fältstation i Garnsviken. Varje höst sedan sju ...
 • Utbildning och barnomsorg

  Tillbaka till skolbänken i de kommunala skolorna

  På tisdag den 17 augusti är det dags för eleverna i de kommunala skolorna i Sigtuna kommun att ställa klockan och ge sig iväg till skolan för terminens första d...
 • Utbildning och barnomsorg

  Bättre användarvänlighet för vårdnadshavare med Unikum

  Nästa vecka är det skolstart och då introducerar Sigtuna kommuns förskolor och skolor också ett mer användarvänligt och enhetligt system för att följa barnens l...
 • Utbildning och barnomsorg

  Trendigt att plugga på lovet

  Ute strålar solen men på lovskolan lyser flitens lampa. Sedan 16 juni har över 200 elever gått sommarlovskola. För elever i årskurs nio kan några veckor i lovsk...
 • Utbildning och barnomsorg

  Färre avbryter gymnasiet och fler avhoppare återgår till studier

  Sigtuna kommuns ansträngningar att hitta och stötta de ungdomar mellan 16 och 20 år, som funderar på eller redan har hoppat av gymnasiet, har fått effekt. Under...
 • Utbildning och barnomsorg

  Poesibok med barnens egna dikter.

  Under vårterminen har elever på våra kommunala skolor haft möjlighet att delta i Sigtuna kommuns första poesitävling.
 • Utbildning och barnomsorg

  17 skäl till barnboken!

  På Til och Granby förskolor så organiserar vi för läsning i ett språkutvecklande syfte. Barnen ska få möjlighet att bli bokvana och möta många olika texter och ...
 • Utbildning och barnomsorg

  Sigtuna kommun nominerad igen av White Guide Junior

  White Guide Junior nominerar Åsa Storgärds Lundin till årets måltidschef 2021. Åsa är en av tio måltidschefer i Sverige som har blivit nominerad.
 • Utbildning och barnomsorg

  White Guide Junior nominerar rektor i Sigtuna

  Eddy Johansson på S:t Pers skola har blivit nominerad till Årets Gastronomiska Rektor 2021. Eddy är en av fem rektorer i Sverige som har blivit nominerad.
 • Utbildning och barnomsorg

  De är årets pedagoger i Sigtuna kommun

  De har bidragit med trygghet. De har fått fler elever att nå kunskapsmålen. De har stöttat och inspirerat sina kollegor. De har lett utvecklingen av arbetssätt....
 • Utbildning och barnomsorg

  Fortsatt satsning på utbildning av speditörer

  På utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens möte den 25 maj beslutades att ansöka om en fortsättning för utbildningen Internationell speditör, en utbildning som ...
 • Utbildning och barnomsorg

  Behöver du komma åt dina betyg?

  Om du skulle behöva en kopia av ditt betyg finns det olika sätt att beställa det. Så här gör du om du har studerat på Sigtuna kommuns gymnasium eller komvux.
 • Utbildning och barnomsorg

  47 år i kommunen - Anki Lysén

  I år fyller Sigtuna kommun 50 år och en som har varit med nästan lika länge är Anki Lysén. Är man barnkär är yrkesvalet lätt. ”Redan som liten sa jag alltid att...
 • Utbildning och barnomsorg

  Med en måltidskompis blir lunchen trevligare

  Sedan hösten 2020 har S:ta Gertruds skola haft måltidskompis som koncept – äldre elever hjälper yngre i skolrestaurangen.
 • Utbildning och barnomsorg

  Sigtuna - en av Sveriges bästa skolkommuner

  I den senaste rankingen över skolkommuner är Sigtuna på plats 24 av 290. Resultaten, som är baserade på elever i årskurs 9, beräknas utifrån tre kriterier: anta...
 • Utbildning och barnomsorg

  Svara gärna på föräldra- och elevenkäten!

  Nu är det dags att svara på den enkät vi skickar ut till vårdnadshavare i förskolan och vårdnadshavare och elever i årskurs 3, 5 och 8. Enkäten är öppen mellan ...
 • Utbildning och barnomsorg

  Elever ger gott betyg för trygghet och arbetsro på Arlandagymnasiet

  I den årliga gymnasieenkäten bland kommunala och enskilda skolor i Stockholms län höjer sig Arlandagymnasiet rejält. Skolan ligger över snittet i de flesta kate...
 • Utbildning och barnomsorg

  Skolvalet för läsåret 2021/2022 är nu avslutat

  Besked om skolplacering för de elever som gjort val till förskoleklass och årskurs 7 skickas ut med post under vecka 13.
 • Utbildning och barnomsorg

  Konsten att behaga små matlökar

  Adam Brolund är kökschef på S:t Pers skola och kan konsten att behaga barns små kräsna smaklökar. Presentation är A och O! Barn är snabba att döma innan de har ...
 • Utbildning och barnomsorg

  En matlåda kommer lastad

  Sedan distansundervisningen började för högstadiet har elever som pluggar hemma erbjudits att hämta skolmat i matlådor.
 • Utbildning och barnomsorg

  Distansundervisning för elever efter sportlovet

  Med anledning av att konstaterade covid-19 fall fortsätter att öka har Region Stockholm beslutat om nya regionala åtgärder för att minska smittspridningen. En a...
 • Utbildning och barnomsorg

  Familjekarantän efter utlandsresor

  Vecka 9 är det sportlov i Sigtuna kommun. I år är det inte som vanligt. Pandemin påverkar hela vårt samhälle. Här får du viktig information för dig som har ett ...
 • Utbildning och barnomsorg

  Information om förändringar angående Sätuna förskola

  Barn- och ungdomsnämnden har beslutat att avveckla Sätuna förskola senast den 1 juli 2022.
 • Utbildning och barnomsorg

  Så gjorde vi inskolningen under corona

  Hur välkomnar man barn på den allra första dagen i förskolan när alla tvingas vara ute trots tvisiffriga minusgrader och dagen efter ett kraftigt snöfall? Hälls...
 • Utbildning och barnomsorg

  Så ska kommunens ungdomar få arbetslivserfarenhet - och studiemotivation

  För de ungdomar i Sigtuna kommun som inte går i gymnasiet, inte har tagit gymnasieexamen och är arbetslösa görs nu en stor satsning.
  Målet: att de både ska få ar...

 • Utbildning och barnomsorg

  Allt större andel elever tar studenten från Arlandagymnasiet

  Allt fler elever väljer att studera på Arlandagymnasiet. Det är också en allt större andel som tar examen därifrån.
  Det är resultatet av flera målmedvetna satsn...

 • Utbildning och barnomsorg

  Växelvis distansundervisning för åk 7 och 8

  Eleverna i årskurs 7 och 8 började vårterminen på distans. Eftersom undervisning på plats alltid är att föredra ser vi kontinuerligt över beslut om distansunder...
 • Utbildning och barnomsorg

  Sigtuna kommun + Uppsala universitet = sant

  Sigtuna kommun och Uppsala universitet har ingått partnerskap. Därmed kommer många av lärarstudenterna att placeras i någon av kommunens förskolor, grundskolor ...
 • Utbildning och barnomsorg

  Fortsatt distansundervisning för åk 7 och 8

  I region Stockholm är det fortsatt stor smittspridning och läget är ansträngt. Barn- och ungdomsnämndens ordförande har därför beslutat att eleverna i årskurs 7...
 • Utbildning och barnomsorg

  Högstadieskolor kan vid behov erbjuda fjärr- och distansundervisning

  Regeringen har beslutat att högstadieskolorna får samma förutsättningar som gymnasieskolorna att vid behov erbjuda fjärr- och distansundervisning. Detta för att...
 • Utbildning och barnomsorg

  Sigtuna är Stockholms bästa skolkommun

  Lärare och elever i Sigtuna kommun har precis gått på jullov – och fick med sig ett fint kvitto inför vårterminen. De presterar nämligen bäst av alla i länet, v...
 • Utbildning och barnomsorg

  Fortsatt undervisning på distans för Arlandagymnasiet

  Ett beslut väntas fattas i nästa vecka om fortsatt undervisning på distans för elever på Arlandagymnasiet även efter jullovet. Detta för att minska smittspridni...
 • Utbildning och barnomsorg

  Vintertidtabell för SL-bussar

  SL byter till vintertidtabell på alla busslinjer.
 • Utbildning och barnomsorg

  Arlandagymnasiet går över till distansundervisning

  Folkhälsomyndigheten har rekommenderat att gymnasieskolorna i Sverige ska gå över till distansundervisning från och med måndag 7 december och en månad framåt.
 • Utbildning och barnomsorg

  Distansundervisning på Arlandagymnasiet

  Från och med måndag den 23 november kommer fler elever på Arlandagymnasiet ha undervisning på distans. Eleverna växlar veckovis mellan att ha undervisning på pl...
 • Utbildning och barnomsorg

  Klimatsmart matvecka på tre skolor i kommunen

  Vecka 43, 19– 23 oktober, serveras en klimatsmart lunchmeny i tre pilotskolor i Sigtuna kommun. Satsningen är en del i arbetet med Sigtuna kommuns mål om att ma...
 • Utbildning och barnomsorg

  Arlandagymnasiet i yrkes-SM i flygteknik

  Vilken är Sveriges bästa flygtekniker? Det avslöjas i slutet av veckan. Den 15-16 oktober går nämligen yrkes-SM i flygteknik av stapeln i Linköping. En av delta...
 • Utbildning och barnomsorg

  Lovskola under höstlovet

  Elever i årskurs 6–9 har möjlighet att studera extra under tre dagar (26–28 oktober) under höstlovet, vecka 44. Lovskolan håller till på Ekillaskolan och elever...
 • Utbildning och barnomsorg

  God, miljösmart och näringsriktig mat

  Måltiderna som serveras i Sigtuna kommuns förskolor och skolor ska göra gott både för matgästerna och miljön.
 • Utbildning och barnomsorg

  Hållbar utveckling i skolan och förskolan

  Kunskaper om hur olika val kan bidra till en hållbar utveckling ingår i både förskolans och skolans uppdrag. I skolorna och förskolorna i Sigtuna kommun finns f...
 • Utbildning och barnomsorg

  Solelever – ett soligt skolsamarbete om förnybar energi

  Sigtuna kommun har tillsammans med Håbo kommun, Upplands Bro kommun och Naturskyddsföreningen samarbetat kring ett projekt om förnybar energi i högstadiet.
 • Utbildning och barnomsorg

  Här bygger vi framtidens skola

  Nu börjar arbetet med de nya byggnaderna för Aspbackens förskola och Tingvallaskolan i Märsta.
  Inflyttning är planerad till höstterminen 2022.

 • Utbildning och barnomsorg

  Toppresultat för avgångsniorna i Sigtuna kommun

  Aldrig tidigare har grundskolans avgångselever i Sigtuna kommun haft så bra resultat som 2020. Fler har nått behörighet till gymnasiet, fler har klarat kunskaps...
 • Utbildning och barnomsorg

  Sigtuna kommun satsar på yrkesutbildningar

  Invånarna i Sigtuna kommun har drabbats hårt av coronapandemins påverkan och antalet arbetslösa har ökat med 51 procent sedan mitten av mars.
  Därför har kommunen...

 • Utbildning och barnomsorg

  Grattis årets pedagoger 2020

  Nu är det dags för oss att presentera filmen på årets pedagoger i Sigtuna kommun 2020. Totalt delas utmärkelsen ”Årets pedagog” ut till sex pedagoger; två från ...
 • Utbildning och barnomsorg

  Sigtuna är en av Sveriges mest hållbara skolmatskommuner

  Sigtuna kommun har, som en av tio kommuner i landet, nominerats till Årets Hållbara Skolmatskommun. Priset har sin utgångspunkt i fyra områden: klimatpåverkan, ...
 • Utbildning och barnomsorg

  Så ska Arlandagymnasiets studenter firas

  Arlandagymnasiets ledning har tillsammans med skolans studentkommitté arbetat fram en plan som nu är färdig. Så, trots de rådande omständigheterna får årets avg...
 • Utbildning och barnomsorg

  Det blir inget traditionellt studentfirande i år

  Allt traditionellt studentfirande ställs in i år, till följd av corona-pandemin.
  Det beslutet har gemensamt fattats av alla Stockholms läns kommuner. Beslutet om...

 • Utbildning och barnomsorg

  Elever på Arlanda­gymnasiet hjälper till inom äldre­omsorgen

  Som en lösning på personalbortfallet i samband med smittorisken av nya coronaviruset, kommer eleverna på Arlandagymnasiets vård- och omsorgsprogram att hoppa in...
 • Utbildning och barnomsorg

  Skolval 2020

  Nu är det dags för årets skolval till läsåret 2020/2021. Skolvalet görs av dig som är vårdnadshavare till ett barn som ska börja förskoleklass eller årskurs 7 h...
 • Utbildning och barnomsorg

  Blöjor i förskolan

  Vårdnadshavare ska fortsatt tillhandahålla blöjor i förskolan.
 • Utbildning och barnomsorg

  Gårdarna på flera förskolor och skolor åtgärdas

  Flera av gårdarna på de kommunala förskolorna och skolorna består delvis av bergskross. Enligt nya prover innehåller bergskrossen förhöjda halter av grundämnet ...
 • Utbildning och barnomsorg

  Nya hemsidor lanserade för våra kommunala förskolor och grundskolor

  Sigtuna kommun har utvecklat en ny webbplats med ett helt nytt utseende och nya funktioner. I fas två släpps nu hemsidor för våra kommunala förskolor, grundskol...
 • Utbildning och barnomsorg

  Nya SL-tidtabeller påverkar skolbussturer

  Från den 15/12 gäller vintertidtabell för all SL-trafik i Sigtuna kommun. Detta påverkar även de skolbussturer som sker med SL-bussar.
 • Utbildning och barnomsorg

  Nominerad till Årets ledare

  Annelie Altberg, förskolechef vid Tallholma och Märstadals förskola, är nominerad till utmärkelsen Årets ledare vid Framtidsgalan som äger rum den 29:e november...
 • Utbildning och barnomsorg

  Lärteamet - studiemiljö med stöd och struktur

  Lärteamet är ett gemensamt projekt mellan Sollentuna kommun och Sigtuna kommun som vänder sig till vuxenstuderande i behov av stöd i sina studier.
 • Utbildning och barnomsorg

  Sigtuna kommun klättrar 109 placeringar i skolranking

  SKL- Sveriges kommuner och Landsting släppte den 6 december sin årliga statistik över grundskoleelevernas kunskapsresultat i Sveriges 290 kommuner. Sigtuna komm...
 • Utbildning och barnomsorg

  Se Steningehöjdens miljö- och hälsoinsats på Lilla Aktuellt

  Miljö och hälsa hand i hand, kan det blir bättre? På Stenignehöjdens skola i Sigtuna kommun föregår man med gott exempel och förenar nytta med nöje.
 • Utbildning och barnomsorg

  Kaban Asinger, lärare på Norrbackaskolan, är nominerad till lärarpriset Guldäpplet

  Förbättrad arbetsro i klassrummet. Tydligare struktur och mer varierad undervisning. Ökad trygghet och större inflytande för eleven. Det är några av anledningar...
 • Utbildning och barnomsorg

  Tidningen "Modern barndom" uppmärksammar Sigtuna kommuns kvalitetsverktyg

  Sigtuna kommuns förskolor har sedan ett år tillbaka ett gemensamt skannings- och skattningsverktyg på förskolan. Verktyget är framtaget av förskolans medarbetar...
 • Utbildning och barnomsorg

  Annelie Altberg, rektor på förskolan i final som "Årets chef" på Framtidsgalan

  Stort grattis till Annelie Altberg, rektor på Tallholma och Märstadals förskola i Sigtuna kommun som har gått vidare till final på Framtidsgalan.
 • Utbildning och barnomsorg

  Årets lovskola i Sigtuna kommun var en succé

  Varje år ordnas lovskola för de elever som inte har godkända betyg. Sommarens lovskola innebar att fler elever än tidigare nu har gymnasiebehörighet.
 • Utbildning och barnomsorg

  Fortsatt goda kunskapsresultat för våra elever

  Kunskapsresultaten ökade kraftigt för eleverna i Sigtuna kommuns skolor förra året, nu visar prelliminära siffror att de goda resultaten håller i sig även i år.
 • Utbildning och barnomsorg

  Hatten av för 33 nydiplomerade förskollärare

  I juni diplomerades de 33 förskollärare som gått Sigtuna kommuns och Reggio Emilia Institutets fördjupningsutbildning. Utbildningen, som riktar sig till förskol...
 • Utbildning och barnomsorg

  Steningehöjdens skola får prestigefullt digtialiseringspris

  Idag fick Steningehöjdens skola ta emot Apples utmärkelse "Apple Distinguished School".
 • Utbildning och barnomsorg

  Gemensam digitaliserignsplan för för- och grundskolorna

  Sigtuna kommun har antagit en gemensam digitaliseringsplan för förskolorna och skolorna. Utgångspunkten för planen är regeringens nationella digitaliseringsstra...