Publicerad:

Sigtuna är Stockholms bästa skolkommun

Lärare och elever i Sigtuna kommun har precis gått på jullov – och fick med sig ett fint kvitto inför vårterminen. De presterar nämligen bäst av alla i länet, visar en undersökning.

Det är i årets Öppna jämförelser, som sammanställts av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), som Sigtuna kommuns resultat presenteras.
SKR använder en speciellt framtagen modell för att kunna jämföra resultaten i landets alla skolkommuner som om de hade liknande förutsättningar.
Modellen tar hänsyn till uppgifter som elevens kön, föräldrarnas utbildningsnivå, behov av ekonomiskt bistånd samt andelen nyinvandrade elever.
Med de modellberäknande värdena är Sigtuna kommun bäst i klassen bland Stockholms läns 26 kommuner, då ingen annan kommun har liknande topplaceringar i samtliga kategorier.

Alla barn är olika och undervisningen måste anpassas efter elevernas skilda förutsättningar och behov. Alla elever ska få det stöd och den stimulans de behöver för att lyckas i sitt lärande. I nära samarbete med rektorerna har vi under flera år arbetat systematiskt med att följa upp och analysera våra resultat och anpassa insatserna därefter, säger Ingela Hamlin, förvaltningschef barn- och ungdom.

Så här ser det ut i de tre kategorierna då länets kommunala skolor jämförts:

• Elever som gick ut årskurs nio i våras och som uppnådde kunskapskraven i alla ämnen
Sigtuna kommun bäst i Stockholms län.

• Genomsnittligt meritvärde för elever som gick ut årskurs nio i våras
Sigtuna kommun näst bäst i Stockholms län, efter Ekerö.

• Elever som gick ut årskurs nio i våras och som blev behöriga till yrkesprogram
Sigtuna kommun näst bäst i Stockholms län, efter Haninge.

Här kan du ta del av undersökningen i sin helhet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.