Publicerad:

Elever fortsätter uppskatta trygghet och arbetsro på Arlandagymnasiet

Arlandagymnasiet får även i år höga betyg av sina elever för trygghet och arbetsro. De flesta vill också rekommendera sin skola, visar en färsk enkät i länet.

Nu har resultaten av årets gymnasieenkät i Stockholms län släppts. Och eleverna i årskurs 2 på Arlandagymnasiet fortsätter ge sin skola höga betyg.

Skolan har de senaste åren haft fokus på trygghet och arbetsro. Andelen elever som känner sig trygga i skolan är hela 86 procent. Och andelen elever som upplever arbetsro på lektionerna har ökat från 61 till 64 procent – en andel som är betydligt högre än i övriga länet.

Sammantaget vill 7 av 10 elever rekommendera sin skola till andra.

I årets enkät ligger Arlandagymnasiet över eller på snittet i länet i precis alla frågor och det tycker vi så klart är jätteroligt, även om det alltid finns områden att jobba med. Men det är också ett viktigt kvitto på att ett långsiktigt arbete lönar sig, säger Erik Ryding, verksamhetschef på Arlandagymnasiet.

Att årets elever på Arlandagymnasiet ger trygghet och arbetsro samma höga eller ännu högre betyg än eleverna året innan visar att ett systematiskt arbete på skolan har gett resultat. Heltidsmentorer, aktiva elevcoacher, tidig uppföljning av studieresultat, Arlandalektionen med en gemensam struktur för alla lektioner samt blandade grupper av elever från olika program är några av satsningarna som bidragit till enkätresultatet.

Det här tycker eleverna på Arlandagymnasiet bäst om med sin skola

  • Jag känner mig trygg på min skola
  • Det är en positiv stämning på min skola
  • Jag är nöjd med skolans arbete mot mobbning
  • Det är arbetsro på mina lektioner
  • Jag får extra hjälp när jag behöver
  • Mina lärare är kunniga i sina ämnen
  • Lärarna bemöter mig på ett positivt sätt
  • Jag kan rekommendera mitt gymnasieprogram till andra elever
  • Jag är nöjd med min skola

Listan visar påståenden i enkäten som över 70 procent instämmer i.

Enkäten genomförs årligen av Gymnasieantagningen Storsthlm.

Se filmen om Arlandagymnasiet Länk till annan webbplats.

Elev arbetar med skoluppgift. Fotograf: Rosie Alm (sam41)