Utbildning och barnomsorg

Förskola, fritidshem, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning, modersmål, elevhälsa, försäkringar

Kultur och fritid

Turism, bibliotek, kulturskola, idrott, arkiv, friluftsliv, simhallar, ung i kommunen

Omsorg och stöd

Stöd till barn, unga och familj, trygg och säker, äldreomsorg, funktionsnedsättning, gifta sig

Näringsliv och arbete

Jobba hos oss, företag, stöd och rådgivning, tillstånd, regler och tillsyn, arbetsmarknad, mark och lokaler

Bygga, bo och miljö

Bygga nytt, ändra eller riva, översiktsplan och detaljplaner, vatten och avlopp, buller och luftkvalitet, djur och lantbruk.

Kommun och politik

Kommunfakta, kommunens organisation, politik och demokrati, ärenden och handlingar, överklaga beslut.

Trafik och resor

Trafik och gator, torg och allmänna platser, renhållning och snöröjning.

Självservice

Utför ärenden direkt på webben, dygnet runt. Här finner du våra e-tjänster, blanketter och självservicelänkar.

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss. Vi svarar på dina frågor eller vägleder dig till rätt person.

Halmbockar

Julmarknad i Sigtuna stad

Sigtuna stads traditionella julmarknad pågår varje söndag fram till jul. Välkomna!

En tom trappuppgång med tre stängda lägenhetsdörrar.

Våld i nära relation

Blir du utsatt för, eller utövar du, psykiskt eller fysiskt våld? Vi kan ge dig stöd.

Rapportering kring snöröjning och halkbekämpning.

Snöröjning och halkbekämpning

Här kan du läsa om hur vi jobbar med vår vinterväghållning.

En kvinna står och tittar på ett träd som insekten granbarkborre angripit.

Insekten som skadar vår skog

Läs mer om hur vi bekämpar granbarkborren för att rädda träden.

Elledningar och kraftnät

Energiläget i Sverige

Från vilka åtgärder vi gör till regeringens information om energiförsörjning.

Tre medarbetare håller i varsin skylt som innehåller värdeorden invånaren först, kvalitet i fokus och allas lika värde.

Kom och jobba med oss

Här sätter vi invånaren först, ser till allas lika värde och har kvalitet i fokus.

Nyheter