Bygga, bo och miljö

Ny vägledning för dig som eldar

Ny vägledning för dig som eldar

Så här gör du för att bidra till att minska de hälsofarliga luftföroreningar som uppkommer i samband med vedeldning

Bilden visar mossa och gräs

Återvinningscentral

Här hittar du information om Brista återvinningscentral.

Två barn i Vattentornsparken i Valsta

Valsta 2030

Valsta 2030 är namnet på Sigtuna kommuns utvecklingsprojekt för kommundelen Valsta.

Nyheter

  • 19 februari 2020 Bygga, bo och miljö

    Så ska Rosersberg byggas ut

    Sigtuna kommun har, efter dialog med invånarna, tagit fram ett planprogram för hur utvecklingen av tätorten Rosersberg ska se ut. I planen syns varierad bebygge...
  • 11 februari 2020 Bygga, bo och miljö

    Nya regler för Attefallshus

    Från 1 mars 2020 gäller nya regler för Attefallshus, komplementbostadshus, som används som bostadshus eller fritidshus.