Bygga, bo och miljö

Två tjejer som leker i ett bostadsområde på sommaren. En hoppar hopprep och en tittar på.

Översiktsplan för Sigtuna kommun nu antagen

Beslutet togs i kommunfullmäktige den 19 maj. Ta del av innehållet här.

Visionsbild över Hamnplan i Sigtuna stad

Hamnplanen i Sigtuna stad börjar växa fram

Arbetet förväntas vara klart hösten 2022.

En bild som är taget från en bil på E4:an. Man ser avfartsskylten vid Eurostop. Illustration: White arkitekter

Kanonkulleparken – Så blir den nya parken i Märsta

Parken förväntas stå färdig sommaren 2022.

Nyheter