Bygga, bo och miljö

Två barn i Vattentornsparken i Valsta

Valsta 2030

Valsta 2030 är namnet på Sigtuna kommuns utvecklingsprojekt för kommundelen Valsta.

fotograf: Sigtuna kommun. En man går på anlagd stig med ett barn på axlarna

Ta en tur

Inom Sigtuna kommun finns tio naturreservat med olika livsmiljöer och naturvärden.

Bilden visar mossa och gräs

Återvinningscentral

Här hittar du information om Brista återvinningscentral.

Nyheter

  • 11 november 2019 Bygga, bo och miljö

    Nya trafiksäkerhetskameror på väg 859

    Under vecka 46 sätter Trafikverket upp tre av sex nya trafiksäkerhetskameror på väg 859 mellan Nytorp och Brista i Sigtuna kommun.
  • 25 oktober 2019 Bygga, bo och miljö

    Byggstart för nya Borgmästarängen

    Sigtuna stad ska få en ny entré och mötesplats. Den 2 september var det byggstart för Borgmästarängen, där stort fokus läggs på ökad trygghet.