Bygga, bo och miljö

Tyck till om planprogrammet

Tyck till om planprogrammet

Under samrådstiden, 28 februari till 27 mars 2020, kan du framföra sina synpunkter på programförslaget.

Uppdragna båtar som ligger längs strandkanten vid Malmen i Sigtuna.

Sista chansen att flytta båtar vid Malmen i Sigtuna

Båtar som utan tillåtelse ligger längs stranden måste avlägsnas senast 27 mars.

Bilden visar mossa och gräs

Återvinningscentral

Här hittar du information om Brista återvinningscentral.

Nyheter