Bygga, bo och miljö

Ny vägledning för dig som eldar

Ny vägledning för dig som eldar

Så här gör du för att bidra till att minska de hälsofarliga luftföroreningar som uppkommer i samband med vedeldning

Bilden visar mossa och gräs

Återvinningscentral

Här hittar du information om Brista återvinningscentral.

Två barn i Vattentornsparken i Valsta

Valsta 2030

Valsta 2030 är namnet på Sigtuna kommuns utvecklingsprojekt för kommundelen Valsta.

Nyheter

  • 11 februari 2020 Bygga, bo och miljö

    Nya regler för Attefallshus

    Från 1 mars 2020 gäller nya regler för Attefallshus, komplementbostadshus, som används som bostadshus eller fritidshus. 
  • 22 november 2019 Bygga, bo och miljö

    Träna i det fria

    Sedan några dagar tillbaka finns det ett utegym belyst med två strålkastare i anslutning till elljusspårets start i Valsta.