Bygga, bo och miljö

Visionsbild över Sätuna torg. Illustration Kanzoi arkitekter

Förvandlingen av Sätuna torg har börjat

År 2024 är målet att en livfull stadsmiljö ska ha växt fram precis vid Märsta station. Efter omvandlingen av Sätuna torg kommer det att erbjudas både boende och service.

Tre personer är vid bryggan på strandpromenaden i Sigtuna varav en ligger på mage och lutar sig ut mot vattnet.

Så tyckte invånarna − Dialog om strandpromenaden

Under hösten 2020 har invånarna fått chansen att tycka till om strandpromenaden i Sigtuna. Se vad de tyckte och hur vi jobbar vidare med förslagen.

Nu införs fyrfackskärl i Sigtuna kommun

Fyrfackskärl i Sigtuna kommun

Nu har villahushåll i Sigtuna kommun fått de första fyrfackskärlen, alla kommuninvånare som bor i villahushåll kommer att få nya tömningsdagar.

Nyheter

  • Bygga, bo och miljö

    Förvandlingen av Sätuna torg har börjat

    År 2024 är målet att en livfull stadsmiljö ska ha växt fram precis vid Märsta station. Efter omvandlingen av Sätuna torg kommer det att erbjudas både boende och...
  • Bygga, bo och miljö

    Upprustning av gång- och cykeltunnlar

    Färgsättning, fotografier, förbättrad belysning och god sikt ska ge en ökad trygghets- och säkerhetsupplevelse.