Avfall och återvinning

Att ta hand om avfall och avloppsvatten är en grundläggande samhällsfunktion. I Sigtuna kommun sköter det kommunala bolaget Sigtuna Vatten och Renhållning AB detta, såvida du inte har egen brunn eller enskilt avlopp.

Nytt insamlings­system för hushålls­avfall

Hösten 2020 kommer villa- och fritidshusägare i Sigtuna att få ett nytt insamlingssystem för avfall. Det nya systemet innebär att hushållens sopkärl byts ut till två nya sopkärl som är indelade i fyra fack var. Läs mer om fyrfackskärlen på Sigtunavattens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..  

Nytt sätt för företagare att rapportera farligt avfall

Från och med 1 november 2020 skärps kraven på att företag och verksamheter ska rapportera uppgifter om sitt farliga avfall till ett nytt avfallsregister. Nästan alla verksamheter producerar någon form av farligt avfall som till exempel; elektronik, lysrör och olika färg- och kemikalierester. Farligt avfall kräver särskild hantering eftersom det kan vara både brandfarligt, frätande eller giftigt för människor och miljö.

Här kan du läsa mer:

Naturvårdsverkets samlade information om ny avfallsrapportering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Naturvårdsverkets vägledning om farligt avfall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Naturvårdsverkets Avfallsregister, e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.