Avfall och återvinning

Att ta hand om avfall och avloppsvatten är en grundläggande samhällsfunktion. I Sigtuna kommun sköter det kommunala bolaget Sigtuna Vatten och Renhållning AB detta, såvida du inte har egen brunn eller enskilt avlopp.

Nytt insamlings­system för hushålls­avfall

Hösten 2020 kommer villa- och fritidshusägare i Sigtuna att få ett nytt insamlingssystem för avfall. Det nya systemet innebär att hushållens sopkärl byts ut till två nya sopkärl som är indelade i fyra fack var. Läs mer om fyrfackskärlen på Sigtunavattens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..  

Hantering av avfall för dig som har en livsmedelsanläggning

Du som har en verksamhet är skyldig att se till att avfall förvaras på ett godkänt sätt samt att det lämnas till rätt mottagare.

Kommunalt avfall uppstår i företag, men man skiljer på kommunalt avfall (hushållsavfall) och sådant avfall som uppstår vid produktion i företaget (verksamhetsavfall). Verksamhetsavfall är inte kommunalt avfall. I Sigtuna kommun är det endast Sigtuna vatten och renhållning AB (SIVAB) som får hämta kommunalt avfall från verksamheter i kommunen. Du som driver ett företag måste därför enligt lag ha ett avfallsabonnemang för kommunalt avfall hos SIVAB.

Exempel på kommunalt avfall är avfall från matsal och personalrum samt avfall från sopkorgar på toaletter. Verksamhetsavfall är tomma förpackningar som mjölkpaket, konservburkar, majonnäshinkar och emballage.

Förpackningar som kartonger, konservburkar, glas‐ och plastförpackningar ska sorteras separat från annat avfall. Det gäller även plastpåsar och andra mjuka plastförpackningar. Du får inte lämna förpackningar från verksamheten på återvinningsstationer. Återvinningsstationer får bara användas av privata hushåll.

Du som har en verksamhet blir av med dina förpackningar genom något av följande alternativ:

  • Anlita en entreprenör som hämtar dina förpackningar.
  • Köp ett företagskort på återvinningscentralen på Voltgatan. Du hittar det här! Länk till annan webbplats.
  • Om du är hyresgäst, prata med din fastighetsägare om ni kan komma överens om en gemensam lösning för avfallshanteringen i fastigheten.

Lämna dem vid FTI:s mottagningspunkter. De här mottagningspunkterna är särskilda
återvinningsstationer som det även är tillåtet för företag att använda. Du hittar din närmaste mottagningspunkt på FTI:s hemsida. Länk till annan webbplats.

Nytt sätt för företagare att rapportera farligt avfall

Från och med 1 november 2020 skärps kraven på att företag och verksamheter ska rapportera uppgifter om sitt farliga avfall till ett nytt avfallsregister. Nästan alla verksamheter producerar någon form av farligt avfall som till exempel; elektronik, lysrör och olika färg- och kemikalierester. Farligt avfall kräver särskild hantering eftersom det kan vara både brandfarligt, frätande eller giftigt för människor och miljö.

Här kan du läsa mer:

Naturvårdsverkets samlade information om ny avfallsrapportering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Naturvårdsverkets vägledning om farligt avfall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Naturvårdsverkets Avfallsregister, e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Frityrolja

Använd frityrolja får inte hällas ut i avloppet. Har du stora mängder använd matolja/frityrolja i din verksamhet är det bra om du kan kontakta en entreprenör som återvinner oljan. Det finns entreprenörer som hämtar din använda olja gratis eller till ett väldigt förmånligt pris. Handlar det om någon enstaka dunk olja kan du lämna den på återvinningscentralen på Voltgatan 27. Information om priser och om hur du gör för att hantera avfall från ditt företag finns på SIVABs hemsida under fliken ”företag”.