Avfall och återvinning

Att ta hand om avfall och avloppsvatten är en grundläggande samhällsfunktion. I Sigtuna kommun sköter det kommunala bolaget Sigtuna Vatten och Renhållning AB detta, såvida du inte har egen brunn eller enskilt avlopp.

Villa- och fritidshusägare sorterar i fyrfrackskärl

Varje fastighet har två fyrfackskärl. I kärlen sorterar du matavfall, restavfall, tidningar/returpapper samt förpackningar av ofärgat glas, färgat glas, metall, papper och plast.

Läs mer om fyrfackskärlen på Sigtunavattens webbplats Länk till annan webbplats.

Fastighetsnära insamling av förpackningar från hushåll

Regeringen har beslutat om nya regler som gör det enklare för hushåll och verksamheter att sortera sitt förpackningsavfall. En sammanhållen avfallshantering, där mat- och restavfall, förpackningar och returpapper samlas in fastighetsnära ger en ökad service till invånare.

De nya reglerna innebär att kommunen tar över det operationella ansvaret för insamlingen av förpackningsavfall och för information till hushållen om förebyggande och sortering av förpackningsavfall i Sigtuna kommun. Ansvarsövergången sker den 1 januari 2024.

Läs mer om den förändrade insamlingen på Sigtuna Vatten och Renhållnings webbplats Länk till annan webbplats.