Kemikalier

Allt i vår vardag består av kemiska ämnen och ofta används kemikalier som tillsats vid tillverkning av olika material. En del kemikalier kan orsaka allvarliga skador på människors hälsa och miljön. På kemikalieinspektions webbplats finns samlad information om några ämnen och material som kan vara skadliga om de används på fel sätt.