Djur och lantbruk

Det krävs tillstånd av bygg- och miljönämnden för att få hålla en del djur inom detaljplanelagt område. Detta gäller till exempel nötkreatur, häst, get, höns, får och svin. Det kan även behövas tillstånd för att hålla orm. Som djurägare behöver man veta vad som gäller både för djurens och för andra invånares bästa.

Djurskydd

Miljöbalken och djurskyddslagstiftningen gäller oavsett om dina djur räknas som sällskapsdjur eller inte. Det innebär att du måste sköta djuren så att de mår bra och inte ställer till besvär för dina grannar eller din omgivande miljö.

Djurskyddskontrollen hanteras av Länsstyrelsen, dit du också kan anmäla om ett djur far illa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Hälsoskydd

I de fall djur skapar olägenhet för människor, så är det att betrakta som en hälsoskyddsfråga. Då kan man vända sig till miljö-och hälsoskyddsenheten.