Översiktsplan och detaljplaner

Kommunen har planmonopol och ansvaret för planläggning av mark- och vattenområden i kommunen. Här hittar du information om den fysiska planeringen i Sigtuna kommun.

Översiktsplan 2035

Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny översiktsplanen för 2035.