Översiktsplan och detaljplaner

Kommunen har planmonopol och ansvaret för planläggning av mark- och vattenområden i kommunen. Här hittar du information om den fysiska planeringen i Sigtuna kommun.

 • Detaljplaner

  Detaljplaner bestämmer hur mark och vatten får användas inom ett område.

 • Planerad byggnation

  Det här är kommunens bostadsförsörjningsprogram.

 • Planprocessen

  Kommunen bestämmer hur mark och vatten skall användas.

 • Översiktsplan 2014

  Här finns vår långsiktiga planering för bebyggelse och användning av mark.