Kvinna matar får i Askarehage och två personer spelar bordstennis på torget i Sigtuna stadsängar. Foto: Rosie Alm (sam127, sam134, sam135)

Översiktsplan

Utvecklingsinriktning

Här beskriver vi hur kommunen ska utvecklas för att främja en hållbar samhällsutveckling.

Mark- och vattenanvändning

Vi redovisar den planerade användningen av våra mark- och vattenområden.

Riksintressen och andra värden

Här visar vi hur vi tar hänsyn till kommunens riksintressen i planeringen.

Välkommen till vårt förslag till ny översiktsplan

Välkommen till vårt förslag till ny översiktsplan

Läs mer om hur du tar del av förslaget digitalt.

Barn som sitter på en gunga vid Borgmästarängen i Sigtuna stad.

Samrådet avslutat

Tack till er som har tyckt till om nya översiktsplanen.

Bild från Sigtuna stadsängar. Två personer står lutade mot Lars-Erik Falks Modul Skulptur.

Var är vi i processen?

Läs mer om när du kan påverka och om processen kring hur en översiktsplan blir till.

Kartbild med symboler i kartan som invånare pekat ut och beskrivit.

Se och gilla andras förslag

Ta en titt på andra Sigtunabors favoritställen, förslag och idéer.