Kvinna matar får i Askarehage och två personer spelar bordstennis på torget i Sigtuna stadsängar. Foto: Rosie Alm (sam127, sam134, sam135)

Översiktsplan

En ny översiktsplan för kommunen håller på att tas fram. Nu kan du som invånare lämna synpunkter på det nya förslaget. Mellan den 16 april och 14 juni kommer det att vara en samrådsperiod där du kan både yttra dig och delta på digitala möten.

Bild på ett litet barn som gungar vid Borgmästarängen.

Läs och tyck till om nya översiktsplanen

Ta chansen att ge synpunkter och delta på digitala samrådsmöten.

Bild från Sigtuna stadsängar. Två personer står lutade mot Lars-Erik Falks Modul Skulptur.

Var är vi i processen?

Läs mer om när du kan påverka och om processen kring hur en översiktsplan blir till.

Kartbild med symboler i kartan som invånare pekat ut och beskrivit.

Se och gilla andras förslag

Ta en titt på andra Sigtunabors favoritställen, förslag och idéer.

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar

En sammanställning av frågor och svar kring översiktsplanen och samrådsprocessen.

Vad är en översiktsplan?

En översiktsplan är ett övergripande inriktningsdokument som redovisar den långsiktiga utvecklingen för kommunen. Planen har en viktig roll som måldokument och vägvisare mot en hållbar framtid. Översiktsplanen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas samt hur bebyggelse, verksamhetsområden, naturområden och kulturmiljöer ska utvecklas och bevaras. Alla kommuner ska enligt Plan- och bygglagen (PBL) ha en aktuell översiktsplan.

Nu arbetar kommunen med att ta fram en ny översiktsplan. Ambitionen är att översiktsplanen ska vara gällande från och med våren 2022.