Samhällsbyggnad

Sigtuna är en av de kommuner som haft snabbast befolkningsökning med en betydande tillväxt under hela 2000-talet, som fortsätter att växa. Vårt mål är att vara en av landets mest attraktiva kommuner att bo, leva och verka i. Vi bevarar och bygger ut vår kommun med ambition om att ligga i framkant och vara en förebild i utvecklingen av hållbara städer och samhällen.

 • Stadsbyggnadsprojekt

  Här kan du läsa om pågående stadsbyggnadsprojekt i kommunen.

 • Övriga byggprojekt

  Läs mer om våra projekt i parker och på allmänna platser i kommunen.

 • Översiktsplan

  Här kan du läsa om hur vi ska bevara och utveckla Sigtuna kommun.

 • För byggaktörer

  Detaljplaner, markförsäljningar och riktlinjer för bostadsförsörjning med mera.

Trygga, snygga och hållbara miljöer

Sigtuna är en kommun med stor spännvidd som rymmer såväl småstad som levande landsbygd och en internationell flygplats. Här finns Sigtuna stad, Märsta, Rosersberg och stora landsbygdsområden med olika styrkor, behov och utmaningar. Vi värnar den lokala platsidentiteten och månar om att utveckla varje del av kommunen utifrån dess unika prägel och förutsättningar i samspel med övriga delar av kommunen.

Vår ambition är att vara en av Sveriges mest hållbara kommuner med trygga, snygga och levande miljöer som erbjuder något för alla. I vår översiktsplan kan du ta del av strategier för hur vi som kommun ska främja en hållbar utveckling samt hur bebyggelse, kulturmiljöer verksamhets- och naturområden ska bevaras och förbättras. Där finns även prioriteringar för kommunens tre utvecklingsinriktningar:

 • Mångsidig blandstad och levande landsbygd
 • Attraktiva och klimatsmarta trafiksystem
 • Robusta och gröna livsmiljöer

 

 

Stora gatan i Sigtuna stad. Foto: Mostphotos

Länge leve Stora gatan!

Sveriges äldsta bevarade gata ska rustas för att hålla i många hundra år framöver.

Foto: Sigtuna kommun

Valsta 2030

Här kan du följa utvecklingen av kommunens satsningar i Valsta.

Två tjejer som leker i ett bostadsområde på sommaren. En hoppar hopprep och en tittar på.

Översiktsplan för Sigtuna kommun

Ta del av innehållet här.