Samhällsbyggnad

Sigtuna är en av de kommuner som haft snabbast befolkningsökning med en betydande tillväxt under hela 2000-talet, som fortsätter att växa. Vårt mål är att vara en av landets mest attraktiva kommuner att bo, leva och verka i. Vi bevarar och bygger ut vår kommun med ambition om att ligga i framkant och vara en förebild i utvecklingen av hållbara samhällen.

Trygga, snygga och hållbara miljöer

Sigtuna är en kommun med stor spännvidd som rymmer såväl småstad som levande landsbygd och en internationell flygplats. Här finns Sigtuna stad, Märsta, Rosersberg och stora landsbygdsområden med olika styrkor, behov och utmaningar. Vi värnar den lokala platsidentiteten och månar om att utveckla varje del av kommunen utifrån dess unika prägel och förutsättningar i samspel med övriga delar av kommunen.

Vår ambition är att vara en av Sveriges mest hållbara kommuner med trygga, snygga och levande miljöer som erbjuder något för alla. I vår översiktsplan Öppnas i nytt fönster. kan du ta del av strategier för hur vi som kommun ska främja en hållbar utveckling samt hur bebyggelse, kulturmiljöer verksamhets- och naturområden ska bevaras och förbättras. Där finns även prioriteringar för kommunens tre utvecklingsinriktningar:

  • Mångsidig blandstad och levande landsbygd
  • Attraktiva och klimatsmarta trafiksystem
  • Robusta och gröna livsmiljöer

 

 

Ny plantering med träd och växter i nya Fågelparken.

Välkommen till nya Fågelparken

Fina möjligheter till lek, aktivitet, umgänge och vila för människor i alla åldrar.

Stora gatan i Sigtuna stad. Foto: Mostphotos

Länge leve Stora gatan

Sveriges äldsta bevarade gata ska rustas för att hålla i många hundra år framöver.

Borgmästarängen med blomsterrabatter i förgrunden till en stor grön gräsplan med gamla träd och liten skymt av sjön Mälaren längst bort.

Park vinner årets arkitekturpris

"Stort och trivsamt rum som är till för alla människor, alla tider på dygnet året runt"

Kommunen tar emot priset på scen tillsammans med vår entreprenör Sh bygg.

Vi vann "Årets Bygge 2023"

Projektet beskrivs som ett föredöme för hela byggbranschen.

Foto: Sigtuna kommun

Valsta 2030

Här kan du följa utvecklingen av kommunens satsningar i Valsta.

Ritning som visar volym och förslag på placering av vattenland i Rosersberg mellan gamla E4:an/Uppsalavägen och nya E4:an.

Ny detaljplan för vattenland

Nu finns ett förslag på ny placering av vattenland med hotell i Rosersberg.