Energi och uppvärmning

Energianvändningen i våra bostäder står för ungefär en tredjedel av vår klimatpåverkan. En stor del av energin i bostaden går åt till uppvärmning.