Omsorg och stöd

 • Akut hjälp, krishantering

  Socialjour, Trygghetsväktare, Kvinnojour och mansjour

 • Trygg och säker

  Trygghetsfrågor, brottsförebyggande åtgärder, krisberedskap och civilt försvar

 • Konsumentvägledning

  För dig som är i behov av rådgivning vid ärenden av reklamation och avtalstvister.

 • Ekonomi, socialbidrag

  Socialbidrag, ekonomiskt bistånd, Budget- och skuldrådgivning, Fonder

 • Familj, barn och ungdom

  Misstanke om barn som far illa, Stöd till familj, barn och ungdom, Mottagningsenheten...

 • Gifta sig

  När ni gifter er borgerligt kan ni få hjälp av en vigselsamordnare och boka tid för vigsel.

 • Hjälp i hemmet

  Avlösning för anhörigvård, Bostadsanpassning, Fixarjour, Hemhjälp, LOV, Mat, Trygghetslarm

 • Boenden, särskilda

  Äldreboende, anpassat boende, familjehem, bostad med särskild service.

 • Resor, transporter och besök

  Färdtjänst, Ledsagning, Parkeringstillstånd för rörelsehindrade, Turbundna resor

 • Psykisk ohälsa

  Boendestöd, bostad för personer med psykisk funktionsnedsättning, kontaktperson...

 • Funktionsnedsättning

  Daglig verksamhet, boende med särskilt stöd, personligt stöd och tillgänglighet.

 • Äldre

  Stöd för äldre, mötesplatser och demens information.

 • Missbruk och beroende

  Stöd för ung, vuxen eller anhörig, Mottagningsenheten - första kontakt

 • Våld och hot

  Hedersrelaterat våld, Våld i nära relation, Stöd och hjälp att hantera ilska...

 • Avgifter

  Avgifter regleras i socialtjänstlagen (SoL) och baseras på prisbasbeloppet.

 • Dödsfall

  Vad behöver jag göra när en närstående person avlider?

 • Invandring och integration

  SFI, svenska för invandrare, Tolk

 • Juridisk hjälp

  Överklaga ett beslut, juridisk rådgivning, familjerätten

Vuxna som leker med ett barn

Tematräffar på familjecentrum

Varje vecka har vi besök med olika teman på familjecentrums öppna förskola. Här kan du läsa mer om våra tematräffar samt övriga aktiviteter.

Två vuxna med barn ute i naturen

Drop-in på Familjerättsbyrån

Varje måndag kommer Familjerättsbyrån ha drop-in tid mellan klockan 9 och 12 i kommunhuset. Familjerättsbyrån ger rådgivning om faderskap/föräldraskap och svarar på frågor om vårdnad, boende och umgänge. Det kommer även finnas möjlighet att handlägga enklare faderskap/föräldraskap på plats.

En kvinna är på väg in genom trygghetscenters entré

Trygghet i fokus

På Trygghetscenter i Märsta centrum sitter en rad olika kompetenser som tillsammans jobbar förebyggande med trygghet och säkerhet för Sigtuna kommuns invånare.

Nyheter

 • 28 oktober 2019 Omsorg och stöd

  Få juridisk rådgivning kostnadsfritt

  Sigtuna kommun har startat ett samarbete med Advokatjouren. Du erbjuds juridisk rådgivning i cirka 15 minuter utan kostnad. I samtalet får du rådgivning om och ...
 • 23 oktober 2019 Omsorg och stöd

  Nyfiken på att bli familjehem/­kontaktfamilj?

  Vill du göra skillnad? Då ska du komma på Familjepoolens drop in där du får veta allt om hur man kan bli familjhem eller kontaktfamilj.