Omsorg och stöd

 • Akut hjälp, krishantering

  Socialjour, Trygghetsväktare, Kvinnojour och mansjour

 • Trygg och säker

  Trygghetsfrågor, brottsförebyggande åtgärder, krisberedskap och civilt försvar

 • Familj, barn och ungdom

  Misstanke om barn som far illa, Stöd till familj, barn och ungdom, Mottagningsenheten...

 • Konsumentvägledning

  För dig som är i behov av rådgivning vid ärenden av reklamation och avtalstvister.

 • Ekonomi, socialbidrag

  Socialbidrag, ekonomiskt bistånd, Budget- och skuldrådgivning, Fonder

 • Invandring och integration

  SFI, svenska för invandrare, Tolk

 • Äldre

  Stöd för äldre, mötesplatser och demens information.

 • Hjälp i hemmet

  Avlösning för anhörigvård, Bostadsanpassning, Fixarjour, Hemhjälp, LOV, Mat, Trygghetslarm

 • Boenden, särskilda

  Äldreboende, anpassat boende, familjehem, bostad med särskild service.

 • Resor, transporter och besök

  Färdtjänst, Ledsagning, Parkeringstillstånd för rörelsehindrade, Turbundna resor

 • Gifta sig

  När ni gifter er borgerligt kan ni få hjälp av en vigselsamordnare och boka tid för vigsel.

 • Funktionsnedsättning

  Daglig verksamhet, boende med särskilt stöd, personligt stöd och tillgänglighet.

 • Psykisk ohälsa

  Boendestöd, bostad för personer med psykisk funktionsnedsättning, kontaktperson...

 • Missbruk och beroende

  Stöd för ung, vuxen eller anhörig, Mottagningsenheten - första kontakt

 • Våld och hot

  Hedersrelaterat våld, Våld i nära relation, Stöd och hjälp att hantera ilska...

 • Dödsfall

  Vad behöver jag göra när en närstående person avlider?

 • Juridisk hjälp

  Överklaga ett beslut, juridisk rådgivning, familjerätten

 • Avgifter

  Avgifter regleras i socialtjänstlagen (SoL) och baseras på prisbasbeloppet.

Få saker är viktigare än relationen med våra barn - föräldraskapsstöd.

Få saker är viktigare än relationen med våra barn

Den 5 februari startar ABC-programmet som vänder sig till föräldrar med barn 3-12 år. Anmälan krävs för att delta. Vi tar del av både varandras erfarenheter och forskning. Lärdomar och insikter tar vi sedan med oss och praktiserar hemma.

Att gifta sig borgerligt

Att gifta sig borgerligt i Sigtuna kommun

En borgerlig vigsel är en ceremoni utan religiös förankring. I Sigtuna kommun har vi vigselsamordnare som kan hjälpa er

Anmäla dig till våra gruppträffar som fokuserar på det positiva samspelet mellan barn och förälder.

Är du förälder till barn 6 månader - 3 år?

Då kan du anmäla dig till våra gruppträffar som fokuserar på det positiva samspelet mellan barn och förälder.

Nyheter

 • 14 januari 2020 Omsorg och stöd

  Ny fastighetsrutin ska förebygga brottslighet

  För att få bukt med ordningsstörningar, olovlig uthyrning eller andra kriminella verksamheter har Sigtuna kommun tagit fram en ny rutin till kommunens fastighet...
 • 18 november 2019 Omsorg och stöd

  Stort firande av barnkonventionen i hela kommunen

  Onsdag den 20 november fyller barnkonventionen 30 år. Det firas på olika sätt i kommunen. Bland annat får alla barn under 18 år gå in gratis på våra inomhusbad....