Omsorg och stöd

 • Akut hjälp, krishantering

  Socialjour, Trygghetsväktare, Kvinnojour och mansjour

 • Trygg och säker

  Trygghetsfrågor, brottsförebyggande åtgärder, krisberedskap och civilt försvar

 • Familj, barn och ungdom

  Misstanke om barn som far illa, Stöd till familj, barn och ungdom, Mottagningsenheten...

 • Konsumentvägledning

  För dig som är i behov av rådgivning vid ärenden av reklamation och avtalstvister.

 • Ekonomi, socialbidrag

  Socialbidrag, ekonomiskt bistånd, Budget- och skuldrådgivning, Fonder

 • Invandring och integration

  SFI, svenska för invandrare, Tolk

 • Äldre

  Stöd för äldre, mötesplatser och demens information.

 • Hjälp i hemmet

  Avlösning för anhörigvård, Bostadsanpassning, Fixarjour, Hemhjälp, LOV, Mat, Trygghetslarm

 • Boenden, särskilda

  Äldreboende, anpassat boende, familjehem, bostad med särskild service.

 • Resor, transporter och besök

  Färdtjänst, Ledsagning, Parkeringstillstånd för rörelsehindrade, Turbundna resor

 • Gifta sig

  När ni gifter er borgerligt kan ni få hjälp av en vigselsamordnare och boka tid för vigsel.

 • Funktionsnedsättning

  Daglig verksamhet, boende med särskilt stöd, personligt stöd och tillgänglighet.

 • Psykisk ohälsa

  Boendestöd, bostad för personer med psykisk funktionsnedsättning, kontaktperson...

 • Missbruk och beroende

  Stöd för ung, vuxen eller anhörig, Mottagningsenheten - första kontakt

 • Våld och hot

  Hedersrelaterat våld, Våld i nära relation, Stöd och hjälp att hantera ilska...

 • Dödsfall

  Vad behöver jag göra när en närstående person avlider?

 • Juridisk hjälp

  Överklaga ett beslut, juridisk rådgivning, familjerätten

 • Avgifter

  Avgifter regleras i socialtjänstlagen (SoL) och baseras på prisbasbeloppet.

Besök ungdomsmottagningen

Ungdomsmottagningen, för dig mellan 12-23 år

Vi har tystnadsplikt och det är gratis att komma till oss.

Två vuxna med barn ute i naturen

Drop-in på Familjerättsbyrån

Varje måndag kommer Familjerättsbyrån ha drop-in tid mellan klockan 9 och 12 i kommunhuset. Familjerättsbyrån ger rådgivning om faderskap/föräldraskap och svarar på frågor om vårdnad, boende och umgänge. Det kommer även finnas möjlighet att handlägga enklare faderskap/föräldraskap på plats.

En kvinna är på väg in genom trygghetscenters entré

Trygghet i fokus

På Trygghetscenter i Märsta centrum sitter en rad olika kompetenser som tillsammans jobbar förebyggande med trygghet och säkerhet för Sigtuna kommuns invånare.

Nyheter

 • 18 november 2019 Omsorg och stöd

  Stort firande av barnkonventionen i hela kommunen

  Onsdag den 20 november fyller barnkonventionen 30 år. Det firas på olika sätt i kommunen. Bland annat får alla barn under 18 år gå in gratis på våra inomhusbad....
 • 18 november 2019 Omsorg och stöd

  Tobaksfri vecka i hela landet

  Under vecka 47 varje år är den så kallade tobaksfria veckan i Sverige. För att uppmärksamma det kommer här lite fakta kring hur det ser ut med tobaksrökning i S...