Resor, transporter och besök

Du som är äldre eller har en funktionsnedsättning som gör att du har svårt att ta dig till olika platser kan ha möjlighet till stöd för att klara av det.

  • Färdtjänst

    Färdtjänst är ett komplement till den vanliga kollektivtrafiken för dig som har en funktionsnedsättning.

  • Ledsagning

    Ledsagning är till för dig som på grund av din funktionsnedsättning behöver hjälp för att delta i aktiviteter.

  • Parkeringstillstånd för rörelsehindrade
  • Turbundna resor

    Turbundna resor gör det möjligt för dig, som inte kan ta dig till en plats på annat sätt, att ta del av kommunens utbud av stöd i form av biståndsbedömda insatser.