Familj, barn och ungdom

Någon gång i livet kan du hamna i situationer då du behöver någon form av rådgivning, hjälp eller stöd på annat sätt i familjefrågor. Vi erbjuder stöd och hjälp till såväl barn som ungdomar, vuxna och familjer.

Medborgartjänst

Logga in i e-tjänsten via länken nedan om du har ett pågående ärende inom socialtjänsten och vill kontakta din socialsekreterare

Samordnad individuell plan

Har du insatser/stöd både genom socialtjänsten och hälso- och sjukvården och vill att din planering av insatserna skall förbättras eller förtydligas? Då kan du begära en samordnad individuell plan, även kallad SIP.