Våld och hot

Tryck på knappen om du snabbt vill lämna sidan.

Våld kan förekomma i alla relationer. Våld är aldrig okej. Vi kan hjälpa dig som är våldsutsatt, hotad, lever i ett förhållande eller i en familj med allvarliga konflikter. Vi stöttar också dig som gör andra illa.

Det finns hjälp att få

Du kan få praktisk hjälp och skydd i en akut situation, men också rådgivande och stöttande samtal. Vi hjälper också dig som har svårigheter med att kontrollera din ilska och utåtagerande beteende.

Kontakta vår mottagningsenhet i första hand