Våld och hot

Tryck på knappen om du snabbt vill lämna sidan.

Våld kan förekomma i alla relationer. Våld är aldrig okej. Vi kan hjälpa dig som är våldsutsatt, hotad, lever i ett förhållande eller i en familj med allvarliga konflikter. Förutom rådgivande och stöttande samtal kan du få praktisk hjälp och skydd i en akut situation.

Vi hjälper också dig som har svårigheter med att kontrollera din ilska och utåtagerande beteende.