Missbruk och beroende

Har du problem med missbruk eller beroende, eller känner du någon som har det? Det finns hjälp och stöd som du kan få. Du som anhörig erbjuds också stöd.
Om du är orolig för någon annan kan du också ta kontakt med oss.

Medborgartjänst

Logga in i e-tjänsten via länken nedan om du vill kontakta din socialsekreterare eller för dig som är över 18 och har ett ärende på missbruksenheten och vill läsa din journal.