Missbruk och beroende

Har du problem med missbruk eller beroende, eller känner du någon som har det? Det finns hjälp och stöd som du kan få. Du som anhörig erbjuds också stöd.
Om du är orolig för någon annan kan du också ta kontakt med oss.

Det finns hjälp att få

Du kan få råd och stöd av oss oavsett vem du är. Du kan alltid tala med vår mottagningsenhet, där du också kan göra en orosanmälan för dig själv eller någon annan. Är du upp till 20 år kan du också kontakta MiniMaria.

Medborgartjänst

Logga in i e-tjänsten via länken nedan om du vill kontakta din socialsekreterare eller för dig som är över 18 och har ett ärende på missbruksenheten och vill läsa din journal.

Samordnad individuell plan

Har du insatser/stöd både genom socialtjänsten och hälso- och sjukvården och vill att din planering av insatserna skall förbättras eller förtydligas? Då kan du begära en samordnad individuell plan, även kallad SIP.