Stöd för dig som är vuxen

Är du orolig för dina alkohol- eller drogvanor, spelvanor eller om du upplever att du behöver hjälp att bryta ett beroende finns det olika typer av stöd som du kan få.

Exempel på stöd och hjälp

  • Individuell samtalsbehandling via kommunens öppenvård
  • Samverkan tillsammans med landstingets beroendevård
  • Pallas, kommunens drogfria boende med stöd för vuxna med beroendeproblematik
  • Heldygnsvård på behandlingshem

Öppenvård för dig med beroendeproblematik

Vi erbjuder stöd och behandling för enskilda vuxna som har beroende- och missbruksproblematik eller svårigheter som de själva upplever att de inte kan hantera, tex med ilska eller utåtagerande beteende. Både akut och mer långsiktig hjälp erbjuds.

Vi har olika enskilda behandlingsprogram och planerar att starta grupper under året.

Behandlingsarbetet utformas efter uppdrag av ansvarig socialsekreterare och i samråd med den enskilde men även efter uppdrag från Sigtuna Beroendemottagning. Behandlande insatser sker oftast på plats hos oss i våra lokaler men du kan även få hjälp och stöd i hemmet.

Har du ett mer omfattande behov av behandling kan du ansöka om att få delta i våra olika behandlingsprogram.

Samverkan mellan kommun och landsting

Vi har ett nära samarbete med Beroendecentrum Stockholm som drivs av Region Stockholm. Region Stockholm har lokala öppenvårdsmottagningar samt sjukhusbaserad slutenvård för avgiftning, abstinensbehandling och utredning. Socialsekreterarna har daglig kontakt med personal från beroendecentrum.

Pallas - kommunens drogfria boende

Inackorderingshemmet Pallas är ett nyktert och drogfritt boende för vuxna med missbruksproblematik.

Målet med din vistelse är att du får struktur i din vardag med rutiner samt upprätthålla ett nyktert och drogfritt leverne och att du arbetar aktivt mot självständighet.

Du har ett nära samarbete med en av oss som blir din kontaktperson och lagkamrat utifrån dina behov och förutsättningar på din väg tillbaka till en stabil och nykter tillvaro.

Här kan du göra en ansökan om stöd

Kontakt

Du kan kontakta mottagningsenheten eller din handläggare om du redan har en pågående kontakt med socialtjänsten.

Du kan också kontakta öppenvården direkt:
Telefon: 070-737 03 92
E-post: oppenvarden@sigtuna.se

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller hittar fel på denna sida. Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här:

Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.