Stöd för dig som är vuxen

Är du orolig för dina alkohol- eller drogvanor, spelvanor eller om du upplever att du behöver hjälp att bryta ett beroende kan du få olika typer av stöd.

Ibland kan det räcka med några stödsamtal för att skapa en förändring, andra gånger kan det behövas mer omfattande stöd eller behandling.

Öppenvård för dig med beroendeproblem

Vi erbjuder stöd och behandling för enskilda vuxna och du kan kontakta oss om du:

  • Är orolig över din alkoholkonsumtion
  • Har problem med narkotika eller andra substanser
  • Är orolig över dina spelvanor

Vi arbetar utifrån KBT och tillsammans med dig anpassar vi behandlingsinnehållet efter dina behov. Utgångspunkten i behandlingskontakten är alltid vårt gemensamma samtal.

Exempel på stöd och hjälp

  • Individuell samtalsbehandling via kommunens öppenvård
  • Samverkan tillsammans med Regionens beroendevård
  • Pallas, kommunens drogfria boende med stöd för vuxna med beroendeproblematik
  • Heldygnsvård på behandlingshem

Samverkan mellan kommun och landsting

Vi har ett nära samarbete med Beroendecentrum Stockholm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som drivs av Region Stockholm. Region Stockholm har lokala öppenvårdsmottagningar samt sjukhusbaserad slutenvård för avgiftning, abstinensbehandling och utredning. Socialsekreterarna har daglig kontakt med personal från beroendecentrum.

Pallas - kommunens drogfria boende

Inackorderingshemmet Pallas är ett nyktert och drogfritt boende för vuxna med missbruksproblematik.

Målet med din vistelse är att du får struktur i din vardag med rutiner samt upprätthålla ett nyktert och drogfritt leverne och att du arbetar aktivt mot självständighet.

Du har ett nära samarbete med en av oss som blir din kontaktperson och lagkamrat utifrån dina behov och förutsättningar på din väg tillbaka till en stabil och nykter tillvaro.

Två kvinnor som samtalar

Fotograf: Hans Bjurling/Johnér

Kontakt

Du kan kontakta mottagningsenheten för rådgivning eller för att ansöka om stöd. Vilket stöd vi kan erbjuda beror på vad du vill förändra och tillsammans gör vi en planering för hur behandlingsarbetet ska utformas.

Vi arbetar också med personer där man i utredning på socialtjänsten kommit fram till att hen är i behov av stöd.

Ansök via e-tjänst

Om du vill söka stöd för din egen del kan du göra det via vår e-tjänst.

När du har loggat in med bank-id, välj det alternativ som heter 'Ny ansökan om stöd Vuxna'

Medborgartjänst

Logga in i e-tjänsten via länken nedan om du vill kontakta din socialsekreterare eller för dig som är över 18 och har ett ärende på missbruksenheten och vill läsa din journal.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.