Dödsfall

När en närstående person avlider kan du behöva göra en dödsboanmälan eller en bouppteckning.

Innehåll på denna sida

Dödsboanmälan

En dödsboanmälan kan bara göras av utredarna på försörjningsstödsenheten och bör ske inom tre månader efter dödsfallet. Den ersätter då den sedvanliga boupputeckningen.

Om tillgångarna efter den avlidne inte räcker till annat än begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet, kan en dödsboanmälan göras. Förutom begravningskostnader räknas hyra eller vårdkostnader samt till en beräknad kostnad för bouppteckning. Det är det sammanlagda värdet av tillgångarna som räknas. Avdrag för skulder får inte göras.

Om summan av ovanstående utgifter inte täcks av den avlidnes tillgånger är förutsättningarna uppfyllda. Anhöriga kan vända sig till försörjningsstödsenheten så att en dödsboanmälan kan upprättas.

Oservera att tillgångarna i boet i första hand ska användas till betalning av begravningskostnaden, vilket innebär att övriga räkningar och skulder får vänta till boets hela omfattning är klarlagd.

Bouppteckning

En bouppteckning ska förrättas om det finns fast egendom, bostadstätt, tomträtt eller eget företag.

Kontakt

Kontakta oss för att komma i kontakt med utredarna på försörjningsstödsenheten.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.