Funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning kan på olika sätt få hjälp från Sigtuna kommun. Vi hjälper dig att hitta rätt stöd utifrån dina behov, så att du kan leva ett aktivt och självständigt liv.

 • Vilket stöd kan jag få?

  Boende i gruppbostad, sysselsättning genom daglig verksamhet, ledsagning, personlig assistans.

 • Sigtuna FUB

  Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB)

 • Anhöriga och frivilliga

  Som anhörig är du ovärderlig men ibland kan du också behöva stöd och tid för dig själv.

 • Sigtuna Funkis

  Fritidsaktiviteter för dig med funktionsnedsättning eller som behöver extra stöd.

En funktionsnedsättning medför en nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt. Det kan vara i olika grad och påverka livet olika mycket.

Läs mer om funktionsnedsättningar på 177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Rätten till stöd och hjälp regleras bland annat i socialtjänstlagen, SoL och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Du kan ansöka om insatser muntligt eller skriftligt.