Funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning kan på olika sätt få hjälp från Sigtuna kommun. Vi hjälper dig att hitta rätt stöd utifrån dina behov, så att du kan leva ett aktivt och självständigt liv.

  • Anhöriga och frivilliga

    Som anhörig är du ovärderlig men ibland kan du också behöva stöd och tid för dig själv.

  • Sigtuna FUB

    Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB)

  • Vilket stöd kan man få?

    Med hjälp av LSS kan du som har en funktionsnedsättning ansöka om stöd och hjälp i vardagen.

Rätten till stöd och hjälp regleras bland annat i socialtjänstlagen, SoL och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Du kan ansöka om insatser muntligt eller skriftligt.

En funktionsnedsättning medför en nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt. Det kan vara i olika grad och påverka livet olika mycket. Läs mer om funktionsnedsättning på 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..