Funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning kan på olika sätt få hjälp från Sigtuna kommun. Vi hjälper dig att hitta rätt stöd utifrån dina behov, så att du kan leva ett aktivt och självständigt liv.

 • Så arbetar vi med kvalitet

  Läs om hur vi arbetar med kvalitet i våra verksamheter

 • Vilket stöd kan jag få?

  Boende i gruppbostad, sysselsättning genom daglig verksamhet, ledsagning, personlig assistans.

 • Sigtuna FUB

  Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB)

 • Anhöriga och frivilliga

  Som anhörig är du ovärderlig men ibland kan du också behöva stöd och tid för dig själv.

 • Sigtuna Funkis

  Fritidsaktiviteter för dig med funktionsnedsättning eller som behöver extra stöd.

En funktionsnedsättning medför en nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt. Det kan vara i olika grad och påverka livet olika mycket.

Läs mer om funktionsnedsättningar på 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Rätten till stöd och hjälp regleras bland annat i socialtjänstlagen, SoL och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Du kan ansöka om insatser muntligt eller skriftligt.

Plan för stöd, vård och omsorg

Sigtuna kommun har en tydlig vision om att alla invånare ska ha full delaktighet i samhällslivet och möjlighet att leva ett självständigt och meningsfullt liv. Invånare med funktionsnedsättning har olika behov och olika förutsättningar, precis som alla andra invånare. Det är därför viktigt att uppmärksamma att invånare som får stöd, vård eller omsorg genom nämndens insatser inom socialpsykiatri eller LSS-verksamhet har olika behov.

Förhoppningen med nämndens plan för vård och omsorg är att skapa en riktning för nämndens verksamheter att arbeta med helhetsperspektiv med fokus på självständighet, tillgänglighet och delaktighet.

Här kan du läsa vård- och omsorgsnämndens plan för stöd, vård och omsorg Pdf, 259.5 kB, öppnas i nytt fönster.