Vilket stöd kan jag få?

Boende i gruppbostad, sysselsättning genom daglig verksamhet, ledsagning och personlig assistans. Det är några exempel på stöd och hjälp som du med funktionsnedsättning kan få.