Psykisk ohälsa

Alla kan drabbas av psykisk ohälsa - barn, unga, vuxna och äldre. Psykisk ohälsa är ett brett begrepp som innehåller både psykiska besvär, psykiska sjukdomar och psykisk funktionsnedsättning. Hjälp och stöd finns att få för dig som mår dåligt. Både av oss, sjukvården och olika frivilligorganisationer.