För dig som mår dåligt eller behöver stöd

För dig som inte mår bra finns olika typer av stöd att få, beroende på var du befinner dig i livet. Många insatser är öppna för alla och inga problem är för små eller stora.

Akuta problem

Om du eller anhörig lider av akuta psykiska problem eller självmordstankar är det viktigt att söka hjälp direkt.

Akuta psykiska problem

Om du behöver akut stöd i en utsatt situation som inte kan vänta finns Socialjouren. De har öppet utanför socialtjänstens öppettider, exempelvis på kvällar och helger. Det kan handla om våld och övergrepp, missbruk eller andra akuta situationer, till exempel om du misstänker att ett barn riskerar att fara illa i sin hemmiljö.

Socialjouren

Barn och ungdomar

Barn- och elevhälsa

Barn- och elevhälsa finns från förskoleålder till gymnasiet. Vi bidrar med spets­kompetenser och insatser för barns och ung­domars hälsa, lärande och utveckling mot utbild­ningens mål. Genom barn- och elevhälsan kan du exempelvis erbjudas kuratorsamtal.

Barn- och elevhälsa

Ungdomsmottagningen

Alla mellan 12 och 22 år är välkomna till ungdomsmottagningen. Med oss kan du prata om allt från problem i familjen eller med vänner till sex, kropp och mat eller ångest och självmordstankar. Ingen fråga är för stor eller för liten.

Kontakta vår ungdomsmottagning

Du kan också läsa om hur det är att vara ung och må dåligt på umo.se.

Att må dåligt på umo.se Länk till annan webbplats.

Psykiskt stöd för unga i Stockholms län

Det kan finnas många olika anledningar till att man inte mår bra i olika perioder i livet. Ibland vet man inte varför. Om problemen växer sig större och påverkar din vardag är det viktigt att söka vård och få stöd och behandling för att må bättre. Då kan du få hjälp på en vårdcentral.

Psykiskt stöd för dig som är ung i Stockholms län hos 1177 Länk till annan webbplats.

Vårdcentraler i Stockholms län hos 1177 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tips och råd om att må bättre som ung vuxen

En sajt om att vara ung, att må bra och hur man hanterar livets upp- och nedgångar och de utmaningar man möter i vardagen. Här hittar du fakta, tips och råd om vad som påverkar hur du mår, vad du kan göra för att må bättre, när du ska söka hjälp och hur du kan hjälpa andra.

För dig som ung vuxen hos Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Mer stöd till barn och unga

Det finns många situationer där du som barn eller ungdom kan behöva stöd. Till exempel finns grupper för dig med skilda föräldrar, MiniMaria för dig som vill prata om alkohol eller droger och stöd till dig som blivit utsatt för eller bevittnat brott.

Stöd till barn och ungdom

Osäker på var du ska höra av dig?

Om du är osäker på var du ska höra av dig, kontakta mottagningsenheten så hjälper vi dig att hitta rätt.

Mottagningsenheten

Misstanke om barn som far illa, orosanmälan

Om du misstänker att ett barn eller en ungdom far illa kan du kontakta oss för att göra en orosanmälan eller för att få rådgivning. Du behöver inte veta säkert om något är fel, det räcker att du känner oro.

Misstanke om barn som far illa

Föräldrar, familj

Alla kan ibland behöva hjälp och stöd i familjesituationer. En del insatser behöver utredas innan vi kan erbjuda dem till dig. Men mycket av vårt stöd kan du få bara genom att kontakta oss.

Stöd till familjen Länk till annan webbplats.

Öppenvård direkt - råd och stöd

Öppenvård direkt kan vara en första kontakt för dig som känner dig orolig eller behöver råd om relationer och beteende i din familj - eller om dig själv som förälder eller anhörig.

Öppenvård direkt

Funktionsnedsättning

För dig med psykisk funktionsnedsättning eller långvarig psykisk ohälsa finns det stöda att få, bland annat i form av sysselsättning för en meningsfull tillvaro, boendestöd eller boende för att klara av vardagen och kontaktpersoner eller ledsagare för stöd vid sociala kontakter.

Stöd till dig med psykisk funktionsnedsättning eller långvarig psykisk ohälsa

Personer med funktionsnedsättning i alla åldrar har rätt till en meningsfull fritid. Sigtuna Funkis är en insats som anordnar och samlar aktiviteter

Sigtuna Funkis Länk till annan webbplats.

Äldre

Ensamhet

Som äldre kan du drabbas av ofrivillig ensamhet. Vi erbjuder aktiviteter och mötesplatser för dig som är äldre, för att du inte ska behöva vara ensam.

Aktiviteter för äldre

Mötesplatser, träffpunkter

Demens, kognitiv sjukdom

Demens är ett samlingsnamn och en diagnos för en rad symtom som beror på sjukdom eller skada i hjärnan. Sjukdomen yttrar sig på olika sätt beroende på vilka delar av hjärnan som drabbas. Du som drabbas av demenssjukdom kan ansöka om hjälp och stöd i olika former av kommunen.

Stöd för dig med demens, kognitiv sjukdom

Våld och hot

Våld kan förekomma i alla relationer, men är aldrig okej. Vi kan hjälpa dig som är våldsutsatt, hotad, lever i ett förhållande eller i en familj med allvarliga konflikter. Vi stöttar också dig som gör andra illa.

Stöd vid våld och hot

Missbruk och beroende

Har du problem med missbruk eller beroende, eller känner du någon som har det? Det finns hjälp och stöd som du kan få. Du som anhörig erbjuds också stöd. Om du är orolig för någon annan kan du också ta kontakt med oss.

Stöd vid missbruk och beroende

Samtalsstöd

För dig som behöver prata med någon finns det många verksamheter som erbjuder samtalsstöd. De här linjerna är öppna för alla och kan fungera som en viktig avlastning i vardagen.

Jourhavande medmänniska

Om du behöver prata med någon mitt i natten så finns jourhavande medmänniska. Jourhavande medmänniska är en ideell förening som är politiskt och religiöst obunden.

Jourhavande medmänniska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jourhavande präst

Jourhavande präst finns till för dig som behöver någon att prata med. Du kan välja att kontakat jourhavande präst via mejl, telefon eller chat.  Jourhavande präst erbjuder akut samtals- och krisstöd och är en del av Svenska kyrkans själavård.

Jourhavande präst hos Svenska kyrkan Länk till annan webbplats.

Samtalslinjer hos Mind

Organisationen Mind erbjuder olika typer av samtalslinjer för dig med någon form av psykisk ohälsa. Du hittar föräldralinjen, äldrelinjen, livslinjen (för unga) och självmordslinjen.

Medmänskligt stöd hos mind.se Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.