Misstanke om barn som far illa

Det kan vara svårt att veta när man ska göra en anmälan till socialtjänsten. Är man osäker kan man ringa till mottagningsenheten och rådgöra, även anonymt.

Anmälan - om du är privatperson

I socialtjänstlagen står det att var och en som misstänker att ett barn/ungdom far illa eller är orolig för dess situation bör göra en anmälan.

Om du vill vara anonym, tänk på att:

  • Inte säga ditt namn
  • Skydda ditt telefonnummer när du ringer
  • Skydda din avsändaradress om du skickar mejl

Om kontakten med socialtjänsten leder till en anmälan och du har sagt ditt namn är vi skyldiga att registrera denna och du kan då inte vara anonym. Ofta behöver en anmälan kompletteras vid ett senare tillfälle under en utredning och därför är det alltid bäst att du lämnar ditt namn i samband med anmälan.

Anmälan - om du arbetar med barn och ungdomar

I socialtjänstlagen står det att om du arbetar inom verksamheter som berör barn och ungdomar är du skyldig att göra en anmälan vid oro. Man behöver inte veta helt säkert att oron är befogad, utan det räcker med att oron finns.

Du som gör en anmälan i ditt yrke har inte möjlighet att vara anonym.

Vad händer efter anmälan?

När en anmälan kommer in är vi skyldiga att ta ställning till om förhållandena för just det barnet/ungdomen kan innebära behov av skydd och stöd. När vi tagit emot en anmälan tar vi kontakt med vårdnadshavarna. Ibland genomförs också ett eller flera bedömningssamtal innan vi bedömer om vi ska inleda en utredning.

Vi försöker alltid i möjligaste mån ge återkoppling till den som har gjort en anmälan.

Kontaktuppgifter

Dagtid

Telefonnummer: 08-591 263 16

Måndag - fredag 09.00-11.00 och 13.30-14.30
Övrig kontorstid når du oss via Kontaktcenter 08-591 260 00

E-post: mottagningsenheten@sigtuna.se. Vi svarar på mailen inom 48 timmar
Fax: 010-3334701
Besöksadress: Södergatan 19 C, 1 trappa (läkarhuset), Märsta

Utanför kontorstid

När du har behov av socialtjänstens insatser akut och inte kan avvakta ordinarie öppettider – kontakta socialjouren

Barnahus Stockholm Nord – För barn och unga som utsatts för våld eller övergrepp

Barnahus är en trygg och barnvänlig miljö där barn som misstänks vara utsatta för brott får vara i centrum för utredningsprocessen. Syftet är att barnet ska få berätta sin historia på en plats och inte slussas runt mellan olika myndigheter och upprepa sin historia för flera personer.

Här samverkar polis, socialtjänst, åklagare och region Stockholm (Barn- och ungdomspsykiatrin och barnskyddsteam) och alla är samlade under samma tak.

Målgruppen är barn och ungdomar upp till 18 år, med särskilt fokus på barn under 15 år som misstänks vara utsatta för allvarliga brott, våld eller övergrepp från någon i nära relation.

Barnahus Stockholm Nord är en kommungemensam verksamhet tillsammans med tio norrortskommuner och där Sigtuna kommun är huvudman.

Om du misstänker brott

Om du misstänker att ett barn är utsatt för brott, eller om du själv är under 18 år och utsatt kan du kontakta socialtjänsten. Du kan även gå till närmaste polisstation. Finns misstanke om att ett barn varit utsatt för brott i sin familj eller av någon annan som står familjen nära, gör socialtjänsten en bedömning om en polisanmälan ska göras.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller hittar fel på denna sida. Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här:

Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.