Misstanke om barn som far illa

Om du misstänker att ett barn eller en ungdom far illa kan du kontakta oss för att göra en orosanmälan eller för att få rådgivning. Du behöver inte veta säkert om något är fel, det räcker att du känner oro.

Vad är en orosanmälan?

Om du känner oro och misstänker att ett barn far illa bör du anmäla det till socialtjänstens mottagningsenhet. Det kallas att göra en orosanmälan. Det kan också vara att barnet berättar något som gör att du tänker att barnet behöver hjälp. Du anmäler enbart misstanke om att ett barn far illa. Därefter är det socialtjänstens uppgift att utreda hur behoven ser ut.

Om du är privatperson

I socialtjänstlagen står det att om du misstänker att ett barn eller ungdom far illa eller är orolig för dess situation bör du göra en orosanmälan. Du som privatperson kan vara anonym. Om du vill vara anonym, tänk då på att:

  • Inte säga ditt namn
  • Skydda ditt telefonnummer när du ringer
  • Skydda din avsändaradress om du skickar mejl

Om du i samband med att du gör din anmälan säger ditt namn är vi skyldiga att registrera det och du kan då inte vara anonym. Om du väljer att vara anonym kan det innebära att det blir svårare för oss att utreda oron, eftersom vi inte kan kontakta dig för att be om eventuell kompletterande information.

Om du inte känner dig redo att göra en orosanmälan om ett barn eller en ungdom kan du e-posta eller ringa oss, anonymt om du vill, och få råd om hur du ska agera. Kontaktuppgifter finns längst ned på denna sida.

Vi ser gärna att du använder vår e-tjänst när du gör en orosanmälan. Detta för att ingen information ska gå förlorad eller misstolkas. Om anmälan görs via telefon ska den även kompletteras med en skriftlig anmälan. Du kan vara anonym.

E-tjänsten kommer att vara tillfälligt stängd för underhåll mellan klockan 08.45 – 13.00 den 11 september, 16 oktober, 13 november och 11 december 2024. Om du behöver göra en orosanmälan under den tiden hänvisar vi till Mottagningsenheten per telefon.

Om du arbetar med barn och ungdomar

Alla som arbetar med barn och unga är enlig lag skyldiga att anmäla om de misstänker att ett barn far illa. Det gäller dig som arbetar inom till exempel skola, hälso- och sjukvård eller tandvård. Du som personal kan inte vara anonym. Du kan däremot ringa och rådgöra med oss utan att nämna barnets namn innan du tagit ställning till om du ska göra en orosanmälan eller inte.

Vi ser gärna att du använder vår e-tjänst när du gör en orosanmälan. Detta för att ingen information ska gå förlorad eller misstolkas. Om anmälan görs via telefon ska den även kompletteras med en skriftlig anmälan.

E-tjänsten kommer att vara tillfälligt stängd för underhåll mellan klockan 08.45 – 13.00 den 11 september, 16 oktober, 13 november och 11 december 2024. Om du behöver göra en orosanmälan under den tiden hänvisar vi till Mottagningsenheten per telefon.

Vad händer efter anmälan?

När vi tar emot en anmälan för ett barn eller ungdom gör vi en så kallad skyddsbedömning. Där bedömer vi om hen är i omedelbart behov av skydd och stöd (detta ska göras inom 24 timmar). Därefter görs en förhandsbedömning där vi bedömer om vi ska inleda utredning eller inte. I förhandsbedömningen får vi bara prata med anmälaren, vårdnadshavare och barnet/ungdomen för att få mer information.

Om anmälan avser våld har vi möjlighet att träffa barnet utan att först informera vårdnadshavaren och en utredning inleds också direkt.

Vi försöker alltid i möjligaste mån ge återkoppling till den som har gjort en anmälan.

Kontakta oss

Dagtid

Telefonnummer: 08-591 263 16

Måndag - fredag 09.00-11.00 och 13.30-14.30.
Övrig kontorstid når du oss via Kontaktcenter 08-591 260 00 eller
via e-post mottagningsenheten@sigtuna.se. Vi svarar på e-postmeddelanden inom 48 timmar.

Fax: 010-3334701
Besöksadress: Södergatan 20, Märsta

Utanför kontorstid

När du har behov av socialtjänstens insatser akut och inte kan invänta ordinarie öppettider – kontakta socialjouren.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.