Juridisk hjälp

Ibland kan man hamna i situationer som behöver lösas med juridisk hjälp. Här har vi samlat information om du exempelvis har hamnat i en tvist, vill överklaga ett beslut eller behöver hjälp med att tolka ett avtal.

Överklaga ett beslut

Om du vill överklaga ett beslut från en myndighet eller en kommun, eller en dom från en domstol, vänder du dig till den som har fattat beslutet för att få hjälp och information om hur du går vidare. Ofta står det på beslutet.

Överklaga myndighetsbeslut till förvaltningsrätten

Till förvaltningsrätten kan du överklaga beslut som fattats av exempelvis Försäkringskassan, Skatteverket, Migrationsverket eller kommunens socialtjänst. Du ska skicka ditt överklagande till den myndighet som fattat beslutet. Du måste skicka in överklagandet inom en viss tid efter det att du fått del av beslutet. Det framgår av beslutet hur lång tid du har på dig.

Om du vill läsa mer om hur du överklagar myndighetsbeslut, hittar du information på Sverige domstolars hemsida. http://www.domstol.se/Myndighetsbeslut/Overklaga-myndighetsbeslut/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Familjerätten

I frågor som handlar om separation, vårdnad, boende eller umgänge för barnen ska du vända dig till Familjerättsbyrån.

För boende i Sigtuna kommun finns den gemensamma Familjerättsbyrån för Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner i Upplands Väsby.

Mer information och kontaktuppgifter hittar du på Familjerättsbyråns hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.