Juridisk hjälp

Ibland kan man hamna i situationer som behöver lösas med juridisk hjälp. Här har vi samlat information om du exempelvis har hamnat i en tvist, vill överklaga ett beslut eller behöver hjälp med att tolka ett avtal.

Överklaga ett beslut

Om du vill överklaga ett beslut från en myndighet eller en kommun, eller en dom från en domstol, vänder du dig till den som har fattat beslutet för att få hjälp och information om hur du går vidare. Ofta står det på beslutet.

Överklaga myndighetsbeslut till förvaltningsrätten

Till förvaltningsrätten kan du överklaga beslut som fattats av exempelvis Försäkringskassan, Skatteverket, Migrationsverket eller kommunens socialtjänst. Du ska skicka ditt överklagande till den myndighet som fattat beslutet. Du måste skicka in överklagandet inom en viss tid efter det att du fått del av beslutet. Det framgår av beslutet hur lång tid du har på dig.

Om du vill läsa mer om hur du överklagar myndighetsbeslut, hittar du information på Sverige domstolars hemsida. http://www.domstol.se/Myndighetsbeslut/Overklaga-myndighetsbeslut/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Juridisk rådgivning

Sigtuna kommun har startat ett samarbete med Advokatjouren. Du erbjuds juridisk rådgivning i cirka 15 minuter utan kostnad. I samtalet får du rådgivning om och hur du ska gå vidare med dina juridiska problem.

Den juridiska rådgivningen innebär att du får en första genomgång av ditt problem. Då tiden är begränsad till 15 minuter per besök kan du inte få fullständig rådgivning och inte heller upprättat eventuella handlingar. Du får vara anonym om du vill.

Drop-in för juridisk rådgivning

Var: Kontaktcenter i kommunhuset, Södergatan 20 i Märsta
När: Måndagar mellan kl 10.00-12.00 på nedan datum

  • 21 oktober
  • 4 november
  • 11 december
  • 2 december
  • 9 december
  • 16 december

Advokat Evy Kornberg hanterar i huvudsak frågor inom ämnesområdena familjerätt, brottmål, vårdnads frågor, barns boende, umgänge, kvarsittanderätt samt särskild företrädare för barn dvs. brottsoffer.

 

Familjerätten

Vissa skeden i familjelivet berörs av familjejuridiska frågor mer än andra.

Familjerättsbyrån erbjuder enklare familjejuridiskt stöd som en kommunal service. Det kan handla om faderskapsbekräftelse, adoption av barn eller rådgivning kring t.ex. vårdnad, boende och umgänge vid separation.

För boende i Sigtuna kommun finns den gemensamma Familjerättsbyrån för Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner i Upplands Väsby som du till vardags kan vända dig till i dessa frågor.

Sedan 9 september finns Familjerättsbyrån i kommunhusets lokaler vid kontaktcenter för drop-in besök måndagar mellan kl 9.00 och 12.00

Kontakt med Familjerättsbyrån i Upplands Väsby får du via:

Upplands Väsby kommuns växel Tel nr 08-590 970 00.

Du kan även nå familjerättsbyrån via e-post: familjerattsbyran@upplandsvasby.se

Vägbeskrivning och mer information om mottagningen hittar du på Familjerättsbyråns hemsida: http://www.upplandsvasby.se/omsorg-och-hjalp/familj-barn-och-ungdom/stod-till-familjen.htmllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster