Särskilda boenden

I Sigtuna kommun finns det flera olika former av särskilda bostäder med varierande grad av stöd och service.