Familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar

Barn och unga som trots olika stödinsatser inte kan bo kvar hemma kan få bo i bostad med särskild service eller familjehem.

Bostad med särskild service

Bostad med särskild service är en insats för barn och ungdomar som har speciellt behov av stöd och som kräver omvårdnad av personal med särskild kompetens.

Denna insats kan bli aktuell om barnet har ett stort omvårdnadsbehov. Här bor några barn och ungdomar tillsammans och det finns personal dygnet runt.

Barnet ska ges goda möjligheter bibehållla en bra kontakt med föräldrar eller vårdnadshavare och syskon.

Familjehem

Familjehem är en möjlig insats för barn och ungdomar med funktionsnedsättning som, trots stödåtgärder, inte kan bo hos sina föräldrar. Det innebär att barnet bor hos en annan familj än den egna.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.