Annan särskilt anpassad bostad

En särskilt anpassad bostad är en fullvärdig lägenhet i ett vanligt bostadshus. Bostaden bör ha en viss grundanpassning och kan beviljas efter att alla andra möjligheter till anpassat boende har prövats och en sådan bostad är det enda alternativ som kvarstår för att den enskilde ska kunna få sitt behov av ett fullgott boende tillgodosett.

Bostadsanpassningsbidrag

Du som behöver bygga om din bostad för att du själv har en funktionsnedsättning eller lever tillsammans med någon har någon funktionedsättning kan söka bidrag för detta.

Kontakta kommunens bostadsanpassare för att få råd och för att söka bidraget.

Du kan läsa mer om bostadsanpassning här

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.