Bostadsanpassningsbidrag

Bostadsanpassningsbidrag finns för att du ska kunna bo kvar i din bostad och leva så självständigt som möjligt trots funktionsnedsättning. Bidraget täcker kostnader för de åtgärder som krävs för att du ska kunna ta dig in och ut ur bostaden, flytta dig mellan olika rum och använda badrum och kök. En förutsättning är att ditt behov är långvarigt. Tillfälliga problem, så som vid benbrott, ger inte rätt till bidrag.

Frågor om bostadsanpassningsbidrag

Har du frågor eller funderingar bostadsanpassningsbidrag i Sigtuna kommun får du gärna kontakta oss.

Telefonnummer: 08-591 260 00

E-post: kontaktcenter@sigtuna.se

Exempel på anpassningar

Du söker bidrag för de anpassningar som behövs för just dina behov. Här är några exempel:

  • Ta bort trösklar eller bredda dörrar för att du ska kunna ta dig mellan rummen.
  • Installera stödhandtag eller automatiska dörröppnare.
  • Installera hiss, eller ledstänger eller räcken i trappor
  • Ta bort badkar och ordna duschplats, liksom förbättra belysning eller sätta in stödhandtag i badrummet.
  • Ändra höjden på skåp och arbetsbänkar i kök.

Det behöver inte bara gälla anpassningar inomhus. I närheten av din bostad kan du behöva ramper, dörröppnare eller ledstänger och räcken. Gäller det balkongen kan det handla om att anpassa trösklar eller lägga trall på golvet.

Det här ges inte bidrag för

Du får inte bidrag för sådant som behöver göras av andra orsaker än din funktionsnedsättning. Normal skötsel och underhåll får du inte bidrag för, inte heller för lösa inventarier som möbler, tvättmaskin eller andra vitvaror. Du kan heller inte få bidrag för att anpassa ett fritidshus.

Sök bidrag i efterhand

Du kan söka bostadsanpassningsbidrag även om du redan utfört anpassningen.

Läs mer om hur du ansöker om bostadsbidrag.

Om du ska flytta eller bygga nytt

Det finns några saker som påverkar din rätt till bidrag om du ska flytta. Till exempel om den nya bostaden är uppenbart olämplig med hänsyn till din funktionsnedsättning kan du inte få bidrag för att åtgärda det. Om du är osäker så kontakta en bostadsanpassningsbidragshandläggare.

Om du bygger nytt och har en funktionsnedsättning så ska du se till att bostaden blir lämplig med hänsyn till funktionsnedsättningen och att den nya bostaden motsvarar dina nuvarande och framtida behov. För att avgöra om en åtgärd ger rätt till bidrag måste kommunen undersöka om materialet, inredningen eller utrustningen är vanlig på marknaden, liksom om materialet eller utrustningen brukar väljas även av personer som inte har någon funktionsnedsättning.

Bostad med stöd av SoL eller LSS

Från första juli 2018 kan du inte få bostadsanpassningsbidrag om du fått din bostad med stöd av SoL eller LSS. På Boverkets webbplats är det beskrivet som:

"Den som bor i en bostad efter beslut enligt 5 kapitlet 5 § andra stycket eller 7 § tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453) eller 9 § 8 eller 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade kan inte beviljas bostadsanpassningsbidrag enligt den nya lagen."