Korttidsplats

Korttidsplats eller korttidsboende innebär att du vistas på ett vård- och omsorgsboende under en kortare period. På boendet finns det personal dygnet runt.

Olika orsaker till att vistas på korttidsplats

Det kan finnas olika orsaker till en vistelse på korttidsboende:

  • När du har ett tillfälligt ökat omvårdnadsbehov och inte kan klara dig hemma med hjälp av hemtjänst till exempel efter en sjukhusvistelse.
  • När du som vårdar en närstående i hemmet under en period behöver avlösning. Då kan din närstående bo på ett korttidsboende en begränsad tid.

Växelvård

Du kan också ansöka om växelvård för att avlösa din anhöriga som vårdar dig i hemmet.