Hjälp i hemmet

Du kan få hjälp i hemmet på olika sätt. Du kan ansöka om hemtjänst om du har en funktionsnedsättning och behöver hjälp med till exempel städ eller tvätt. Har du behov av anpassningar i hemmet kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag. Vårdas du av en anhörig har du möjlighet att ansöka om avlösning.