Trygghetslarm

Ett trygghetslarm kan göra att du känner dig säkrare i ditt hem både på dagen och på natten. Med ett knapptryck får du snabbt kontakt med personal alla tider på dygnet.

Vad är ett trygghetslarm?

Trygghetslarm innebär möjlighet att påkalla hjälp dygnet runt, vid behov av omedelbara hjälpinsatser. Vid larm från ordinärt boende kommer hjälpen inom 45 minuter från larmtillfället.
Vid larm från särskilda lägenheter och servicehus kommer hjälpen inom 25 minuter.
Beträffande larm från ordinärt boende gäller att en första samtalskontakt via telefonen till vilken larmet är kopplat ska ske inom högst 5 minuter.

Hur fungerar trygghetslarm?

Kommunen ordnar de trygghetslarm som behövs enligt leasingavtal.

Alla trygghetslarm är så kallade aktiva larm. Det innebär att det är den som har ett trygghetslarm som själv måste påkalla uppmärksamhet genom att trycka på larmknappen. Sådana larm som utlöses på grund av brist på rörelse i lägenheten, eller liknande kan inte kommunen tillhandahålla.

Larmapparaturen installeras av trygghetslarmsamordnare. Den som har trygghetslarm måste till hemtjänsten och larmcentralen anförtro en nyckel till sin bostad.

Trygghetslarm är avgiftsbelagt i ordinärt boende och på servicehus. Larm förutsätter inte innehav av telefonabonnemang längre. Larmet är nu mobilt. Vid sjukhemsboende ingår larmet i omsorgsavgiften.

Vem kan få trygghetslarm?

Vem som helst kan hyra ett trygghetslarm. Personer som behöver hjälp, som inte går att planera i förväg, t.ex. riskerar att ramla eller har påtaglig oro för att sådant händer kan få trygghetslarm genom att ansöka via biståndshandläggare på kommunen.

Hur går det till att få trygghetslarm?

Vill du ansöka om trygghetslarm så kan du läsa mer via den relaterade informationen längre ned på denna sida.

Avgiften för trygghetslarm

Avgiften för trygghetslarm avser trygghetstelefon med bärbar larmknapp, Avgiften betalas som en avgiftsbelagt månadsvis abonnemang oavsett när i månaden en installeras eller avinstalleras. Kostnaden debiteras fram till utrustningen är återlämnad. Om delar av utrustning saknas eller är skadad, debiteras kunden/dödsbo enligt gällande taxa.

Bild på trygghetslarm som nyttjas av hemtjänsten

Bild på trygghetslarm som nyttjas av hemtjänsten

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.