Hemtjänst, hemhjälp

För att du ska kunna bo kvar hemma och känna dig trygg i din vardag kan du få hemtjänst. Det kan vara allt från serviceinsatser några timmar per månad till omfattande omvårdnad med insatser flera gånger per dygn.

Ansök om hemtjänst

Du ansöker om hemtjänst själv via vår e-tjänst. Läs mer om hur du ansöker om bistånd enligt socialtjänstlagen.

Eget val inom hemtjänsten

Du som är beviljad hemtjänst i Sigtuna kommun kan välja mellan Adeocare AB, Allegio Omsorg och Olivia Hemomsorg AB som utförare av din hemtjänst. Du kan inte välja vilken person som ska utföra insatsen.

Adeocare AB Pdf, 81.8 kB.

Allegio Omsorg Pdf, 113.4 kB.

Olivia Hemomsorg AB Pdf, 73.4 kB.

Eget val av utförare bygger på att du som har hemtjänst har möjlighet att välja den utförare som du uppfattar ger den bästa kvaliteten. Det innebär att du kan byta utförare om du inte är nöjd med de insatser som utförs. Avstår du från att välja hemtjänstutförare blir du tilldelad en av de tre hemtjänstutförarna.

Kan jag göra om mitt val?

Vill du byta utförare kontaktar du din biståndshandläggare och bytet sker sju dagar därefter. Om den sjunde dagen skulle infalla på en helg, sker bytet nästkommande vardag.

All hemtjänstpersonal oavsett utförare har tystnadsplikt och ska kunna legitimera sig.

Alla utförare av hemtjänst måsta ha godkänts av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att få utföra hemtjänst. Äldre- och omsorgsnämnden följer regelbundet upp hemtjänstutförarnas verksamhet för att säkerställa att de följer avtalet och har en god kvalitet.

Trygghetslarm och hemtjänst under natten

De privata utförarnas uppdrag gäller mellan klockan 06.30 och 22.30. Insatser som trygghetslarm och hemtjänst under natten mellan klockan 22.30 och 06.30 utförs i kommunens regi och ingår inte i val av utförare.

Tilläggstjänster

Den privata utföraren har möjlighet att erbjuda tilläggstjänster, det vill säga både tjänster som redan ingår i biståndsbeslutet men som du vill utöka på något sätt, och tjänster som inte ingår i biståndsbeslutet.

Tilläggstjänster baseras på en överenskommelse mellan dig och utföraren
och betalas av dig direkt till utföraren.
Du som köper tilläggstjänster kan ansöka om skattereduktion för hushållsarbete (RUT).

När du tillfälligt vistas i annan kommun

Du som planerar att tillfälligt vistas i annan kommun och är i behov av hemtjänstinsatser ska först kontakta din biståndshandläggare i Sigtuna kommun. Din biståndshandläggare tar sedan kontakt med den kommun du tänker vistas i. Det är din hemkommun som ansvarar för den hjälp du är beviljad och förmedlar informationen till den kommun du vistas i.

Ta kontakt med din biståndshandläggare i god tid innan din planerade vistelse, dock senast en månad innan du planerar att resa bort. Bor du utanför Sigtuna kommun och vill vistas i vår kommun, tar du kontakt med biståndshandläggaren i din hemkommun.

Om du vill byta hemtjänstutförare

Du kan vända dig till kontaktcenter via telefonummer 08-591 260 00 eller e-post kontaktcenter@sigtuna.se för att komma i kontakt med den biståndshandläggare som har hand om det geografiska område där du bor.

Avgifter

Kommunen tar ut en avgift för hemtjänst. Avgiften beräknas efter en särskild taxa. Du betalar samma avgift för dina insatser oavsett vem som utför dem. Avgiften är inkomstprövad och styrs av storleken på din inkomst, pension och din kostnad för boende. Det finns ett maxbelopp för hur mycket du betalar. Du betalar till Sigtuna kommun via faktura eller autogiro.