Hemtjänst - utförare

Sigtuna kommun har via LOU upphandlat externa utförare av hemtjänst uppdelat på geografiska områden. Här finner du information om du är utförare idag.

Innehåll på denna sida

Månadsuppföljning av utförd tid samt fakturahantering privata utförare hemtjänst

Varje månad ska en uppföljning av den utförda- och beställda tiden göras som blir ett underlag för fakturan till kommunen för privata utförarna

För att nå ytterligare information om månadsuppföljning och fakturahantering, klick här

Stratsys

Stratys är kommunens system för styrning och uppföljning, där du som utförare rapporterar de resultat som enligt överenskommelse ska presenteras för Äldre-och omsorgsnämnden månadsvis och tertialvis.

Vid frågor om Stratsys, klicka här och meddela

För att nå Stratsys för externa utförare, klicka här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

LifeCare och Phoniro

LifeCare är det verksamhetssystem som används för att ta emot beställningar, upprätta genomförandeplaner och föra social dokumentation.

LifeCare Mobil Omsorg (LMO)/Phoniro är det system som används för tidsregistrering samt rapportutdrag.

Vid frågor om LifeCare och Phoniro, klicka här och meddela

För att logga in på LifeCare och Phoniro, klicka här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid felanmälan fyll i dokumentet "Frågeformulär vid felanmälan av LMO" längst ner på sidan och skicka sedan in genom att klicka här. Länk till annan webbplats. 

Sigtunakartan med biståndshandläggare

Sigtunakartan

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.