Hemtjänst - utförare

Du som är utförare av hemtjänst i Sigtuna kommun hittar här information om bland annat uppföljning, rapportering och felanmälan.

Månadsuppföljning av utförd tid samt fakturahantering

Varje månad ska en uppföljning av den utförda- och beställda tiden göras som blir ett underlag för fakturan till kommunen för privata utförarna.

Information om månadsuppföljning och fakturahantering

Genomförandeplan

Leverantören ska inom 14 dagar från inflyttning upprätta en genomförandeplan tillsammans med den enskilde eller dennes företrädare. Genomförandeplanen ska inom samma tidsrymd skickas till beställaren efter samtycke från den enskilde.

Stratsys

Stratys är kommunens system för styrning och uppföljning, där du som utförare rapporterar de resultat som enligt överenskommelse ska presenteras för Äldre-och omsorgsnämnden månadsvis och tertialvis.

Vid frågor om Stratsys, kontakta vardochomsorg@sigtuna.se

Här når du som extern utförare Stratsys Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

LifeCare

LifeCare är det verksamhetssystem som används för att ta emot beställningar, upprätta genomförandeplaner och föra social dokumentation.

LifeCare Mobil Omsorg (LMO) är det system som används för tidsregistrering.

Vid frågor

Har du frågor om LifeCare, kontakta lifecareprocapitasupportaof@sigtuna.se

Logga in

Felanmälan

Vid felanmälan använder du e-tjänsten nedan.

Lex Sarah anmälan

Vid en Lex Sarah anmälan, meddela till vardochomsorg@sigtuna.se

Personuppgiftsincident

Vid en personuppgiftsincident, meddela till vardochomsorg@sigtuna.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.