Anslagstavla, officiell

På Sigtuna kommuns officiella anslagstavla anslås tillkännagivanden om justerade protokoll, kommunfullmäktiges sammanträden och kungörelser om flytt av fordon. Du får också information om hur du gör för att överklaga ett beslut.

Anslagstavla

Kungörelse flyttade fordon

Inom Sigtuna kommun har följande fordon flyttats med stöd av lagen och förordningen om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonen har flyttats till en uppställningsplats hos stadsbyggnadskontorets trafikdriftsenhet.
Se kungörelser om flyttade fordon Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Överklaga beslut

Om du tycker att kommunen har fattat fel beslut finns det två olika sätt att överklaga beslut.
Här kan du läsa mer om hur du överklagar ett beslut.