Anslagstavla, officiell

På Sigtuna kommuns officiella anslagstavla kan du ta del av tillkännagivanden och kungörelser. Du får också information om hur du gör för att överklaga ett beslut.

På anslagstavlan publiceras

  • kungörelse av fullmäktiges sammanträden och flyttade fordon
  • tillkännagivande om justerade (undertecknande) protokoll

Tillkännagivande om justerade protokoll

Ett tillkännagivande innebär att information om att ett protokoll har justerats anslås (publiceras) på anslagstavlan. Av tillännagivandet ska det framgå var protokollet finns tillgängligt och vilken dag det har tillkännagetts. Senast två dagar efter att ett protokoll har justerats ska justeringen tillkännages. Möjligheten att överklaga gäller i tre veckor från den dag då protokollet tillkännagivits.

Kungörelse om fullmäktiges sammanträden


En kungörelse är ett offentligt meddelande till allmänheten om tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige.


Handlingar och protokoll

Alla nämnder för protokoll över sina sammanträden. I protokollen finns information om vilka ärenden som har behandlats under sammanträdet och vilka beslut som har fattats. Här kan du ta del av handlingar och protokoll.

Kungörelse flyttade fordon

Inom Sigtuna kommun har följande fordon flyttats med stöd av lagen och förordningen om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonen har flyttats till en uppställningsplats hos stadsbyggnadskontorets trafikdriftsenhet.
Se kungörelser om flyttade fordonlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Se äldre kungörelse om flyttade fordon från 6/9 - 9/24 2019länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Överklaga beslut

Om du tycker att kommunen har fattat fel beslut finns det två olika sätt att överklaga beslut.
Här kan du läsa mer om hur du överklagar ett beslut.