Politik och demokrati

Kommunens politiker fattar beslut om frågor som påverkar ditt vardagsliv, till exempel hur ditt bostadsområde ska utvecklas, om förskolor och skolor som ditt barn ska gå i, våra gator, parker, investeringar och mycket mera. I ett demokratiskt samhälle behövs delaktiga invånare.

Du som bor i Sigtuna kan på olika sätt ta del av vad kommunen arbetar med och vad kommunfullmäktige och alla nämnder bestämmer.

Ta del av kommunfullmäktiges sammanträden

Om våra nämnder och deras beslut

Du kan vara med och påverka genom att lämna synpunkter och medborgarförslag.

Lämna synpunkter eller medborgarförslag