Politik och demokrati

Kommunens politiker fattar beslut om frågor som påverkar ditt vardagsliv, till exempel hur ditt bostadsområde ska utvecklas, om förskolor och skolor som ditt barn ska gå i, våra gator, parker, investeringar, med mera. I ett demokratiskt samhälle behövs delaktiga medborgare.

Du som bor i Sigtuna kan på olika sätt ta del av vad kommunen arbetar med och vad kommunfullmäktige och alla nämnder bestämmer. Du kan också påverka genom att lämna synpunkter och medborgarförslag.