Priser och utmärkelser

Syftet med kommunens priser och utmärkelser är att lyfta fram enskilda individer och grupper för deras fantastiska prestationer. Förhoppningen är att detta ska inspirera andra till att bidra till ett hållbart samhälle och en bättre värld.