Brottsförebyggande arbete

Med vårt brottsförebyggande arbete vill vi minska brottsligheten och öka tryggheten och trivseln för dig som bor och verkar i Sigtuna kommun.

En person lägger en tröstande hand på en annan person.

Orolig?

Den senaste tidens våldsutveckling kan skapa oro och ångest. Det finns hjälp att få.

Grupp med ungdomar i en korridor. Foto: Sandnes1970

Du som viktig vuxen kan vara en del i att motverka gängvåldet

Det är viktigt att hela samhället hjälps åt att minska risken för att barn och unga rekryteras till kriminella gäng.

En grupp människor står på en gångväg och iakttar någonting utanför bild. Foto: Sigtuna kommun.

Trygghetsvandring visar på vikten av samverkan

Vi genomför regelbundet trygghetsvandringar i samverkan med flera andra aktörer.