Mänskliga rättigheter

Förenta Nationernas (FN) generalförsamling antog och kungjorde en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna den 10 december 1948. Det är allas plikt att se till att dessa rättigheter är verklighet för alla, att alla känner till dem och förstår dem. Sigtuna kommun arbetar aktivt för allas lika rätt i samhället, bland annat genom att lyfta barnets rättigheter.