Trafik och resor

Lorem Ipsum

Parker och grönska i stadsmiljö

Parker och grönska i stadsmiljö bidrar till att göra vår kommun levande. Här får du tips på parker att besöka

Lorem Ipsum

Cykla i kommunen

Sigtuna kommun har ett väl utvecklat nät av gång- och cykelvägar. Förutom att fortsätta utveckla dessa, förbättras även framkomligheten för cyklister .

Lorem Ipsum

Lekplatser

I Sigtuna kommun finns det 23 allmänna kommunala lekplatser där vi strävar efter att uppnå en bra balans och variation för lek.

Nyheter

  • 10 december 2019 Trafik och resor

    Avgifter införs på infartsparkeringarna

    Från och med den 1 februari 2020 införs avgifter på kommunens infartsparkeringar. Syftet är att skapa flera lediga parkeringsplatser till kommunens pendlande in...
  • 04 december 2019 Trafik och resor

    Förändringar i busstrafiken från 15 december

    Från och med söndag den 15 december genomför SL en del ändringar vad gäller busslinjer och tidtabeller i Stockholmsområdet. Så här påverkas busstrafiken i Sigtu...