Trafik och resor

En skylt som visar parkeringsförbud. Fotograf: Mostphotos

Parkeringsförbud vid Munkholmsbadet

Syftet är att räddningstjänsten ska kunna komma fram.

En bild som är taget från en bil på E4:an. Man ser avfartsskylten vid Eurostop. Fotograf: Mostphotos

Nu öppnar E4 passage Arlanda

Syftet är ökad framkomlighet till framtida exploatering öster om E4:an.

Fotograf: Mostphotos

Beläggningsarbete sommaren 2021

Nu påbörjas den första delen i beläggningsprogrammet.

Refugen vid dubbelkurvan på Stora gatan ska asfalteras. Fotograf: Mostphotos

Vägarbete Stadsängsgatan i Sigtuna

Från och med den 7 juni kommer vägen breddas.

Mamma och son cyklar längs landsvägen. Fotograf: Rosie Alm (sam10, sam11)

Cykla i kommunen

Sigtuna kommun har ett väl utvecklat nät av gång- och cykelvägar. Förutom att fortsätta utveckla dessa, förbättras även framkomligheten för cyklister .

Visionsbild över Sätuna torg. Illustration Kanzoi arkitekter

Stor trafikpåverkan vid Sätuna torg

Från och med vecka 40 kommer arbete med vatten och avlopp i anslutning till Sätuna torg utföras. All trafik i anslutning till Sätuna torg kommer att påverkas.

Nyheter

  • Trafik och resor

    Parkeringsförbud längs vägarna till Munkholmsbadet

    Kommunens bad vid Munkholmen har blivit populärt i sommar, vilket är roligt. En ökad mängd med bilar i området ner mot badet har dock försvårat möjligheterna fö...
  • Trafik och resor

    E4 passage Arlanda öppnar för trafik

    Nu öppnas en ny passage vid Arlandastad som blir en färlängning av Halmsjövägen. Syftet är ökad framkomlighet och trafiksäkerhet ett område som förväntas växa.