Trafik och resor

Rapportering kring snöröjning och halkbekämpning.

Vår egen vinterrapport

Här kan du läsa kommunens egna rapportering kring snöröjning och halkbekämpning.

Lorem Ipsum

Cykla i kommunen

Sigtuna kommun har ett väl utvecklat nät av gång- och cykelvägar. Förutom att fortsätta utveckla dessa, förbättras även framkomligheten för cyklister .

Lorem Ipsum

Lekplatser

I Sigtuna kommun finns det 23 allmänna kommunala lekplatser där vi strävar efter att uppnå en bra balans och variation för lek.

Nyheter

  • 09 januari 2020 Trafik och resor

    Avgifter på kommunens infartsparkeringar senareläggs

    På kommunfullmäktige den 19 december 2019 återremitterades förslaget att införa avgifter på kommunens infartsparkeringar. Beslut tas istället på nästkommande ko...
  • 10 december 2019 Trafik och resor

    Avgifter införs på infartsparkeringarna

    Från och med den 1 februari 2020 införs avgifter på kommunens infartsparkeringar. Syftet är att skapa flera lediga parkeringsplatser till kommunens pendlande in...