Trafik och resor

Pendeltåg på räls i dimma

Vad gör kommunen åt inställd pendeltågstrafik?

Se filmen om hur vi i Sigtuna kommun försöker påverka och förbättra situationen.

Mamma och son cyklar längs landsvägen. Fotograf: Rosie Alm (sam10, sam11)

Cykla i kommunen

Sigtuna kommun har ett väl utvecklat nät av gång- och cykelvägar. Förutom att fortsätta utveckla dessa, förbättras även framkomligheten för cyklister .

Barn leker i blåbärsparken. Foto: Rosie Alm

Lekplatser

I Sigtuna kommun finns det 28 allmänna kommunala lekplatser där vi strävar efter att uppnå en bra balans och variation för lek.

Nyheter

  • Trafik och resor

    Om du kan – undvik väg 263 förbi Wenngarn i helgen

    Under tre dagar, fredag 31 maj till söndag 2 juni, hålls en stor mässa på Wenngarn som beräknas locka sammanlagt över 20 000 besökare. Det innebär att det komme...
  • Trafik och resor

    Nu påbörjas arbetet med sandupptagningen

    Den här veckan påbörjas arbetet med att gator, cykelvägar och andra ytor sopas rent från sand och grus. Gatusopningen kommer att börja i Sigtuna stad, centrala ...