Trafik och resor

Lorem Ipsum

Lekplatser

I Sigtuna kommun finns det 23 allmänna kommunala lekplatser där vi strävar efter att uppnå en bra balans och variation för lek.

Mamma och son cyklar längs landsvägen. Fotograf: Rosie Alm (sam10, sam11)

Cykla i kommunen

Sigtuna kommun har ett väl utvecklat nät av gång- och cykelvägar. Förutom att fortsätta utveckla dessa, förbättras även framkomligheten för cyklister .

Avgifter införs på infartsparkeringarna

Avgifter införs på infartsparkeringarna

Från och med den 1 mars 2020 införs avgifter på kommunens infartsparkeringar. Det beslutade kommunfullmäktige den 3 februari.

Nyheter

  • 28 april 2020 Trafik och resor

    Ny taxa för infartsparkeringarna

    Kommunfullmäktige har fattat beslut om att ändra taxan på kommunens infartsparkeringar från första maj.
  • 03 mars 2020 Trafik och resor

    Avgiftsfri infartsparkering klar

    Nu är den avgiftsfria infartsparkeringen på Fältvägen iordningställd och öppen för dig som pendlar.