Trafik och resor

Leende barn som hänger på sina cyklar. Fotograf: Mostphotos

Ny gång- och cykelväg vid Östra Galaxgatan

Arbetet förväntas vara klart innan årsskiftet 2020/2021.

Visionsbild över Sätuna torg. Illustration Kanzoi arkitekter

Stor trafikpåverkan vid Sätuna torg

Från och med vecka 40 kommer arbete med vatten och avlopp i anslutning till Sätuna torg utföras. All trafik i anslutning till Sätuna torg kommer att påverkas.

Lorem Ipsum

Lekplatser

I Sigtuna kommun finns det 23 allmänna kommunala lekplatser där vi strävar efter att uppnå en bra balans och variation för lek.

Nyheter