Trafik och resor

Rapportering kring snöröjning och halkbekämpning.

Svårt vinterväglag – uppdatering kring vårt arbete

Kraftigt snöfall det senaste dygnet och skiftande temperaturer bidrar till ett ansträngt läge på våra vägar. Var uppmärksam på halka.

Visionsbild över Sätuna torg. Illustration Kanzoi arkitekter

Stor trafikpåverkan vid Sätuna torg

Från och med vecka 40 kommer arbete med vatten och avlopp i anslutning till Sätuna torg utföras. All trafik i anslutning till Sätuna torg kommer att påverkas.

Leende barn som hänger på sina cyklar. Fotograf: Mostphotos

Ny gång- och cykelväg vid Östra Galaxvägen

Arbetet förväntas vara klart innan årsskiftet 2020/2021.

Nyheter