Trafik och resor

Kommunen ska asfaltera Södergatan under sempember 2020

Beläggningsarbeten på Södergatan

Under september kommer delar av Södergatan asfalteras i olika omgångar. Framkomligheten och parkeringsmöjliheterna kommer att påverkas under tiden för arbetet.

Mamma och son cyklar längs landsvägen. Fotograf: Rosie Alm (sam10, sam11)

Cykla i kommunen

Sigtuna kommun har ett väl utvecklat nät av gång- och cykelvägar. Förutom att fortsätta utveckla dessa, förbättras även framkomligheten för cyklister .

Avgifter införs på infartsparkeringarna

Avgifter införs på infartsparkeringarna

Från och med den 1 mars 2020 införs avgifter på kommunens infartsparkeringar. Det beslutade kommunfullmäktige den 3 februari.

Nyheter