Trafik och resor

Fotograf: Mostphotos

Vägarbete vid Bristagatan/Industrigatan i Märsta

Arbetet kommer att pågå hela 2021 och påverkar trafiken i området. Anledningen är omläggning av ledningar i gatan.

Rapportering kring snöröjning och halkbekämpning.

Svårt vinterväglag – uppdatering kring vårt arbete

Kraftigt snöfall det senaste dygnet och skiftande temperaturer bidrar till ett ansträngt läge på våra vägar. Var uppmärksam på halka.

Visionsbild över Sätuna torg. Illustration Kanzoi arkitekter

Stor trafikpåverkan vid Sätuna torg

Från och med vecka 40 kommer arbete med vatten och avlopp i anslutning till Sätuna torg utföras. All trafik i anslutning till Sätuna torg kommer att påverkas.

Nyheter