Trafik och resor

Fotograf: Mostphotos

Beläggningsarbete sommaren 2021

Nu påbörjas den första delen i beläggningsprogrammet.

Närbild på järnvägsspår. Fotograf: Mostphotos

Fyra spår Uppsala – Trafikverket bjuder in till samråd

Ostkustbanan ska byggas ut från Uppsala till länsgränsen för Stockholm. Utbyggnaden kommer innebära fler avgångar och bättre trafikflöde.

Visionsbild över Sätuna torg. Illustration Kanzoi arkitekter

Stor trafikpåverkan vid Sätuna torg

Från och med vecka 40 kommer arbete med vatten och avlopp i anslutning till Sätuna torg utföras. All trafik i anslutning till Sätuna torg kommer att påverkas.

Refugen vid dubbelkurvan på Stora gatan ska asfalteras. Fotograf: Mostphotos

Vägarbete Stadsängsgatan i Sigtuna

Från och med den 7 juni kommer vägen breddas.

Mamma och son cyklar längs landsvägen. Fotograf: Rosie Alm (sam10, sam11)

Cykla i kommunen

Sigtuna kommun har ett väl utvecklat nät av gång- och cykelvägar. Förutom att fortsätta utveckla dessa, förbättras även framkomligheten för cyklister .

Lorem Ipsum

Lekplatser

I Sigtuna kommun finns det 23 allmänna kommunala lekplatser där vi strävar efter att uppnå en bra balans och variation för lek.

Nyheter