Trafik och resor

Fotograf: Mostphotos

Stor trafikpåverkan vid Steninge allé korsning Kungshörnet

Arbetet kommer att pågå till och med slutet av april. Var uppmärksam vid skyltning och övriga anvisningar.

Mamma och son cyklar längs landsvägen. Fotograf: Rosie Alm (sam10, sam11)

Cykla i kommunen

Sigtuna kommun har ett väl utvecklat nät av gång- och cykelvägar. Förutom att fortsätta utveckla dessa, förbättras även framkomligheten för cyklister .

Visionsbild över Sätuna torg. Illustration Kanzoi arkitekter

Stor trafikpåverkan vid Sätuna torg

Från och med vecka 40 kommer arbete med vatten och avlopp i anslutning till Sätuna torg utföras. All trafik i anslutning till Sätuna torg kommer att påverkas.

Nyheter