Trafik och resor

Lorem Ipsum

Parker och grönska i stadsmiljö

Parker och grönska i stadsmiljö bidrar till att göra vår kommun levande. Här får du tips på parker att besöka

Lorem Ipsum

Cykla i kommunen

Sigtuna kommun har ett väl utvecklat nät av gång- och cykelvägar. Förutom att fortsätta utveckla dessa, förbättras även framkomligheten för cyklister .

Lorem Ipsum

Lekplatser

I Sigtuna kommun finns det 23 allmänna kommunala lekplatser där vi strävar efter att uppnå en bra balans och variation för lek.

Nyheter

  • 04 december 2019 Trafik och resor

    Förändringar i busstrafiken från 15 december

    Från och med söndag den 15 december genomför SL en del ändringar vad gäller busslinjer och tidtabeller i Stockholmsområdet. Så här påverkas busstrafiken i Sigtu...
  • 25 oktober 2019 Trafik och resor

    Måbybron repareras

    Måbybron repareras. Under reparationsperioden kommer ett körfält på bron att vara helt avstängt. Detta kan innebära begränsningar i framkomligheten på bron.