Trafik och resor

Pendeltåg på räls i dimma

Vad gör kommunen åt inställd pendeltågstrafik?

Se filmen om hur vi i Sigtuna kommun försöker påverka och förbättra situationen.

Mamma och son cyklar längs landsvägen. Fotograf: Rosie Alm (sam10, sam11)

Cykla i kommunen

Sigtuna kommun har ett väl utvecklat nät av gång- och cykelvägar. Förutom att fortsätta utveckla dessa, förbättras även framkomligheten för cyklister .

Lorem Ipsum

Lekplatser

I Sigtuna kommun finns det 23 allmänna kommunala lekplatser där vi strävar efter att uppnå en bra balans och variation för lek.

Nyheter

  • Trafik och resor

    Nu utökas antalet parkeringsplatser vid Forum

    Nu har arbetet startat med att utöka antalet parkeringsplatser vid Forum, i korsningen Ringvägen/Stockholmsvägen.
  • Trafik och resor

    Nu rivs gamla Erikssundsbron

    Med start måndagen den 18 september rivs gamla Erikssundsbron. Arbetet pågår fram till den 3 november och innebär bland annat att farled 921 för båttrafik är av...