Trafik och resor

Fotograf: Peter Ekvall

Säkra skolvägar vid Tingvallaskolan

Läs mer om våra trygghetsskapande åtgärder inför skolstarten 2022.

Mamma och son cyklar längs landsvägen. Fotograf: Rosie Alm (sam10, sam11)

Cykla i kommunen

Sigtuna kommun har ett väl utvecklat nät av gång- och cykelvägar. Förutom att fortsätta utveckla dessa, förbättras även framkomligheten för cyklister .

Lorem Ipsum

Lekplatser

I Sigtuna kommun finns det 23 allmänna kommunala lekplatser där vi strävar efter att uppnå en bra balans och variation för lek.

Nyheter

  • Trafik och resor

    Rosersbergs IP får fler parkeringsplatser

    Högt tryck vid idrottsplatsen under vissa tider gör att behovet av fler parkeringsplatser är stort. I månadsskiftet påbörjar vi därför en utbyggnad av parkering...
  • Trafik och resor

    Området Malmen blir gångfartsområde

    Under vecka 34 genomförs några mindre grävarbeten vid Malmen, då området skyltas om till gångfartsområde.