Trafik och resor

Fotograf: Peter Ekvall

Säkra skolvägar vid Tingvallaskolan

Läs mer om våra trygghetsskapande åtgärder inför skolstarten 2022.

En gul sandbil som sandar en gata i kommunen.

Information om halkbekämpning

Vädret skiftar och det försvårar arbetet. Läs mer om hur vi prioriterar.

Fotograf: Sigtuna kommun

Trafikverket bygger ny öppningsbar bro vid Erikssund

Nu inleder Trafikverket arbetet som förväntas vara klart 2024.

Nyheter