Trafik och resor

Fotograf: Mostphotos

Ny cirkulationsplats vid korsningen Bristagatan/Industrigatan

Samtliga trafikanter påverkas. Följ skyltningen på plats.

En kvinna står på perrongen vid Märsta station och väntar på tåget.

Märsta station – ombyggnation av biljetthallen

Trafikförvaltningen bygger nu om och ut biljetthallen vid Märsta station.

Fotograf: Mostphotos

Ny cirkulationsplats vid korsningen Steninge Allé/Valstavägen

Trafiken i korsningen leds om. Följ anvisningarna på platsen.

Fotograf: Sigtuna kommun

Trafikverket bygger ny öppningsbar bro vid Erikssund

Nu inleder Trafikverket arbetet som förväntas vara klart 2024.

Visionsbild över Sätuna torg. Illustration Kanzoi arkitekter

Stor trafikpåverkan vid Sätuna torg

Från och med vecka 40 kommer arbete med vatten och avlopp i anslutning till Sätuna torg utföras. All trafik i anslutning till Sätuna torg kommer att påverkas.

Mamma och son cyklar längs landsvägen. Fotograf: Rosie Alm (sam10, sam11)

Cykla i kommunen

Sigtuna kommun har ett väl utvecklat nät av gång- och cykelvägar. Förutom att fortsätta utveckla dessa, förbättras även framkomligheten för cyklister .

Nyheter