Nyheter - Trafik och resor

 • 09 september 2020 Trafik och resor

  Infart från väg 263 till norra Vibyvägen stängs för biltrafik

  Den gamla infarten mot golfbanan från väg 263 till norra Vibyvägen stängs av för biltrafik vecka 37 och en ny infart från rondellen är nu öppen. Var uppmärksam ...
 • 08 september 2020 Trafik och resor

  Beläggningsarbeten på Södergatan

  Under september kommer delar av Södergatan asfalteras i olika omgångar. Framkomligheten och parkeringsmöjliheterna kommer att påverkas under tiden för arbetet.
 • 31 augusti 2020 Trafik och resor

  Beläggningsarbete på Södertilsvägen

  På onsdag 2/9 kommer NCC att utföra beläggningsarbete på Södertilsvägen från Gamla landsvägen upp till Anunds väg. Vidare på Anunds väg förbi Germunds väg upp t...
 • 07 augusti 2020 Trafik och resor

  Trångt på Sigtuna stads parkeringar i sommar

  Sigtuna stad lockar många besökare. Särskilt i år då många tagit en hemester på hemmaplan. Det är givetvis väldigt roligt, men innebär också en del utmaningar n...
 • 28 april 2020 Trafik och resor

  Ny taxa för infartsparkeringarna

  Kommunfullmäktige har fattat beslut om att ändra taxan på kommunens infartsparkeringar från första maj.
 • 03 mars 2020 Trafik och resor

  Avgiftsfri infartsparkering klar

  Nu är den avgiftsfria infartsparkeringen på Fältvägen iordningställd och öppen för dig som pendlar.
 • 07 februari 2020 Trafik och resor

  Avgifter införs på infartsparkeringarna

  Från och med den 1 mars 2020 införs avgifter på kommunens infartsparkeringar. Det beslutade kommunfullmäktige den 3 februari.
  Syftet är att skapa flera lediga pa...

 • 27 januari 2020 Trafik och resor

  E4 norr om Stockholm byggs om

  Måndag kväll 27 januari börjar Trafikverket bygga om på E4 vid Arlandastad norr om Stockholm.
 • 09 januari 2020 Trafik och resor

  Avgifter på kommunens infartsparkeringar senareläggs

  På kommunfullmäktige den 19 december 2019 återremitterades förslaget att införa avgifter på kommunens infartsparkeringar. Beslut tas istället på nästkommande ko...
 • 10 december 2019 Trafik och resor

  Avgifter införs på infartsparkeringarna

  Från och med den 1 februari 2020 införs avgifter på kommunens infartsparkeringar. Syftet är att skapa flera lediga parkeringsplatser till kommunens pendlande in...
 • 04 december 2019 Trafik och resor

  Förändringar i busstrafiken från 15 december

  Från och med söndag den 15 december genomför SL en del ändringar vad gäller busslinjer och tidtabeller i Stockholmsområdet. Så här påverkas busstrafiken i Sigtu...
 • 25 oktober 2019 Trafik och resor

  Måbybron repareras

  Måbybron repareras. Under reparationsperioden kommer ett körfält på bron att vara helt avstängt. Detta kan innebära begränsningar i framkomligheten på bron.
 • 25 oktober 2019 Trafik och resor

  Byggstart för nya Borgmästarängen

  Sigtuna stad ska få en ny entré och mötesplats. Den 2 september var det byggstart för Borgmästarängen, där stort fokus läggs på ökad trygghet.