Nyheter - Trafik och resor

 • 28 april 2020 Trafik och resor

  Ny taxa för infartsparkeringarna

  Kommunfullmäktige har fattat beslut om att ändra taxan på kommunens infartsparkeringar från första maj.
 • 03 mars 2020 Trafik och resor

  Avgiftsfri infartsparkering klar

  Nu är den avgiftsfria infartsparkeringen på Fältvägen iordningställd och öppen för dig som pendlar.
 • 07 februari 2020 Trafik och resor

  Avgifter införs på infartsparkeringarna

  Från och med den 1 mars 2020 införs avgifter på kommunens infartsparkeringar. Det beslutade kommunfullmäktige den 3 februari.
  Syftet är att skapa flera lediga pa...

 • 27 januari 2020 Trafik och resor

  E4 norr om Stockholm byggs om

  Måndag kväll 27 januari börjar Trafikverket bygga om på E4 vid Arlandastad norr om Stockholm.
 • 09 januari 2020 Trafik och resor

  Avgifter på kommunens infartsparkeringar senareläggs

  På kommunfullmäktige den 19 december 2019 återremitterades förslaget att införa avgifter på kommunens infartsparkeringar. Beslut tas istället på nästkommande ko...
 • 10 december 2019 Trafik och resor

  Avgifter införs på infartsparkeringarna

  Från och med den 1 februari 2020 införs avgifter på kommunens infartsparkeringar. Syftet är att skapa flera lediga parkeringsplatser till kommunens pendlande in...
 • 04 december 2019 Trafik och resor

  Förändringar i busstrafiken från 15 december

  Från och med söndag den 15 december genomför SL en del ändringar vad gäller busslinjer och tidtabeller i Stockholmsområdet. Så här påverkas busstrafiken i Sigtu...
 • 25 oktober 2019 Trafik och resor

  Måbybron repareras

  Måbybron repareras. Under reparationsperioden kommer ett körfält på bron att vara helt avstängt. Detta kan innebära begränsningar i framkomligheten på bron.
 • 25 oktober 2019 Trafik och resor

  Byggstart för nya Borgmästarängen

  Sigtuna stad ska få en ny entré och mötesplats. Den 2 september var det byggstart för Borgmästarängen, där stort fokus läggs på ökad trygghet.