Nyheter - Trafik och resor

 • Trafik och resor

  Nu påbörjas arbetet med sandupptagningen

  Den här veckan påbörjas arbetet med att gator, cykelvägar och andra ytor sopas rent från sand och grus. Gatusopningen kommer att börja i Sigtuna stad, centrala ...
 • Trafik och resor

  Smidigare att söka parkeringstillstånd för rörelsehindrade

  Du som behöver parkera och är rörelsehindrad – nu blir det enklare och snabbare att ansöka om parkeringstillstånd. Vid årsskiftet gick vi över till en helt digi...
 • Trafik och resor

  E4:an avstängd

  Under fredagen 12 januari är E4:an mellan Trafikplats Glädjen och Stora Wäsby (med riktning Uppsala) avstängd under en stor del av dagen på grund av olycka.
 • Trafik och resor

  Tillfällig flytt av busshållplatsen vid XPO

  Söndag 22 oktober till och med torsdag 26 oktober flyttas busshållplatsen Cederströms slinga vid Scandinavian XPO tillfälligt. Förändringen påverkar busslinjern...
 • Trafik och resor

  Nu utökas antalet parkeringsplatser vid Forum

  Nu har arbetet startat med att utöka antalet parkeringsplatser vid Forum, i korsningen Ringvägen/Stockholmsvägen.
 • Trafik och resor

  Nu rivs gamla Erikssundsbron

  Med start måndagen den 18 september rivs gamla Erikssundsbron. Arbetet pågår fram till den 3 november och innebär bland annat att farled 921 för båttrafik är av...
 • Trafik och resor

  Steninge slottsby får två nya busshållplatser

  Från och med den 21 augusti förlängs busslinje 584 (Märsta station - Steninge slottsby) med två extra stationer.
 • Trafik och resor

  Tågtrafik leds om via Märsta - så påverkas stationsområdet

  Med start måndagen den 14 augusti kommer ett stort antal tåg ledas om via Märsta, medan reparation pågår av det spår vid Arlanda som skadades i samband med ursp...
 • Trafik och resor

  Trafiken runt Arlanda flygplats påverkas nattetid

  Den 7-15 augusti asfalterar Trafikverket om E4 trafikplats Arlanda och utfarten från Arlanda flygplats. Arbetet sker nattetid klockan 22.00 – 05.00. Under tiden...
 • Trafik och resor

  Busshållplats vid Scandinavian XPO flyttar tillbaka

  Från och med måndagen den 10 juli klockan 09.00 kommer busslinje 571 att återigen trafikera sitt vanliga hållplatsläge vid Scandinavian XPO.
 • Trafik och resor

  Vad gör kommunen åt inställd pendeltågstrafik?

  Det är Region Stockholm som ansvarar för kollektivtrafiken, men när pendeltåg inte går eller är försenade påverkar det i allra högsta grad kommunen och våra inv...
 • Trafik och resor

  Nya Erikssundsbron öppnar i maj

  Den nya bron över Håtunaviken öppnar ett år tidigare än beräknat. Det meddelar Trafikverket som planerar att öppna för trafik redan i slutet av maj.
 • Trafik och resor

  Självkörande bussar till Arlanda?

  Sigtuna kommun har äran att välkomna ett världsunikt projekt som ska testa fullstora självkörande elbussar för Arlandaområdet.
 • Trafik och resor

  Så jobbar vi med potthål

  Vägskador är både farliga och irriterande. Här berättar vi hur vi jobbar med en av de vanligaste formerna av mindre vägskador, så kallade potthål.
 • Trafik och resor

  Vid halka: Här kan du hämta sand och stenflis

  Temperaturen växlar snabbt och det leder till halka. Här kan du som är boende i kommunen hämta sand till gångar och uppfarter.
 • Trafik och resor

  Busshållplatsen vid XPO flyttas tillfälligt

  Mellan den 6 januari 2023 till och med den 2 juli flyttas hållplats Cederströms slinga vid Scandinavian XPO tillfälligt. Förändringen gäller busslinje 571 samt ...
 • Trafik och resor

  Gyllenstiernas allé öppnas upp mot Steningehöjden

  Imorgon öppnar vi sista delen av Gyllenstiernas allé för personbilstrafik till Flottviksvägen, mot Steningehöjden.
 • Trafik och resor

  Tre indragna busshållplatser 30 november

  Tre busshållplatser vid gatorna Falkvägen och Fornborgsvägen i Sigtuna stad är indragna onsdag 30 november på grund av reparation av elledning.
 • Trafik och resor

  Servicetider för snöröjning och halkbekämpning

  Från första december till 30 april råder parkeringsförbud på en del vägar vissa dagar under delar av dygnet.
 • Trafik och resor

  Rensning av cyklar vid Märsta station

  Vi kommer under december månad att ta bort cyklar som stått i cykelställena vid Märsta station en längre tid.
 • Trafik och resor

  Fortsatt stora snömängder

  Det har kommit stora mängder snö och det kommer vara pågående snöfall hela måndagen. Alla våra resurser är inkallade och vi plogar hela tiden utan avbrott.
 • Trafik och resor

  Enklare att betala parkeringsanmärkning

  Snart kommer det vara möjligt att betala parkeringsanmärkning via QR-kod.
 • Trafik och resor

  Nu går vi upp i vinterberedskap

  Från månadsskiftet oktober november har vi vinterberedskap i kommunen, vilket innebär att vi har jour dygnet runt för att bekämpa halka och för att kunna snöröj...
 • Trafik och resor

  Kommunens laddstolpar avgiftsbeläggs från 10 oktober

  Inom kort inför vi en avgift för att ladda elbilar via kommunens laddstolpar. Priset är 4 kronor per kilowattimme.
 • Trafik och resor

  Nu öppnar parkeringen vid Hamnplan Sigtuna

  Från och med idag är det återigen möjligt att parkera vid hamnplanen i Sigtuna stad. Den efterlängtade nyöppningen av parkeringsytan utgör en liten milstolpe i ...
 • Trafik och resor

  Begränsad framkomlighet på Industrigatan i Märsta

  Under oktober kommer det vara kraftigt begränsad framkomlighet på Industrigatan. Åtkomst till samtliga fastigheter längs de berörda sträckorna kommer att ordnas...
 • Trafik och resor

  Rosersbergs IP får fler parkeringsplatser

  Högt tryck vid idrottsplatsen under vissa tider gör att behovet av fler parkeringsplatser är stort. I månadsskiftet påbörjar vi därför en utbyggnad av parkering...
 • Trafik och resor

  Området Malmen blir gångfartsområde

  Under vecka 34 genomförs några mindre grävarbeten vid Malmen, då området skyltas om till gångfartsområde.
 • Trafik och resor

  Kromgatan i Rosersberg öppnar för trafik

  Från och med den 9 juni 2022 är Kromgatan i Rosersbergs verksamhetsområde öppen för trafik.
 • Trafik och resor

  Tänkte du åka in till stan i veckan?

  30 maj - 5 juni är en vecka då mängder av olika aktiviteter erbjuds i Stockholm.
 • Trafik och resor

  Ändrad tidplan för upptagning av sand

  På grund av skiftande väderlek i början av april och stora mängder utlagt grus behöver vi justera tidplanen för sandupptagningen.
 • Trafik och resor

  Träd fälls på Borgmästarängen

  Sjuk alm fälls av säkerhetsskäl idag, 11 april, på Borgmästarängen.
 • Trafik och resor

  Sandupptagning startar 1 april

  Sigtuna kommun startar sandupptagning i stor skala 1 april. Arbetet ska vara avklarat till den 30 april.
 • Trafik och resor

  Säkra skolvägar vid Tingvallaskolan

  Inför skolstarten görs en rad förbättringar i anslutning till Tingvallaskolan. Många åtgärder kommer att vara på plats inför höstens skolstart 2022 och fokus är...
 • Trafik och resor

  Information om halkbekämpning

  Det växlande vädret gör halkbekämpningen i kommunen är extra utmanande. Vi jobbar med det kontinuerligt och enligt den prioriterade ordningen.
 • Trafik och resor

  Arbeten med trafikljus vid Märsta station 14 – 20 februari

  Arbete har under vecka 7 inletts med att få trafikljusen vid Märsta pendeltågsstation i drift. Biltrafikanter ombeds ta en annan väg ifall det är möjligt.
 • Trafik och resor

  Sand till boende i kommunen

  Du som boende i Sigtuna kommun kan nu hämta sand ur kommunens lådor för sandning på Östra bangatan 3.
 • Trafik och resor

  Ny lokalgata vid Centralskolan

  Nu inleds arbetet med att anlägga en ny lokalgata samt gång- och cykelväg vid Centralskolan. Arbetet påbörjas i slutet av december 2021 och förväntas vara färdi...
 • Trafik och resor

  Trafikstörningar i samband med ministerrådsmöte

  Den 1-3 december bjuder Sveriges utrikesminister in sina kollegor i OSSE-regionen för att delta i ett årligt utrikesministermöte. Trafiken kommer att påverkas u...
 • Trafik och resor

  Fyra spår Uppsala – Trafikverket bjuder in till samråd

  Samrådet pågår den 13 oktober–9 november 2021 och handlar om att Ostkustbanan ska byggas ut från Uppsala till länsgränsen för Stockholm. Utbyggnaden, som avser ...
 • Trafik och resor

  Ny cirkulationsplats byggs vid Bristagatan/Industrigatan

  En ny cirkulationsplats byggs i korsningen Bristagatan/Industrigatan. Arbetet startar i oktober och förväntas vara klart vid årsskifet 2021/2022.
 • Trafik och resor

  Ny cirkulationsplats vid korsningen Steninge Allé/Valstavägen

  En ny cirkulationsplats ska byggas vid korsningen Steninge Allé och Valstavägen. Trafiken kommer att ledas om med start den 11–12 september. Syftet med arbetet ...
 • Trafik och resor

  Trafikverket bygger ny öppningsbar bro vid Erikssund

  Nu inleder Trafikverket arbetet med en ny öppningsbar bro, utmed väg 263, vid Erikssund. Den nya bron beräknas vara klar 2024.
 • Trafik och resor

  Ny hämta- och lämnafunktion vid S:t Pers skola

  En ny funktion för att hämta och lämna elever med bil håller på att anläggas vid S:t Pers skola i Sigtuna stad. Ytan förväntas kunna användas från och med vecka...
 • Trafik och resor

  Parkeringsförbud längs vägarna till Munkholmsbadet

  Kommunens bad vid Munkholmen har blivit populärt i sommar, vilket är roligt. En ökad mängd med bilar i området ner mot badet har dock försvårat möjligheterna fö...
 • Trafik och resor

  E4 passage Arlanda öppnar för trafik

  Nu öppnas en ny passage vid Arlandastad som blir en färlängning av Halmsjövägen. Syftet är ökad framkomlighet och trafiksäkerhet ett område som förväntas växa.
 • Trafik och resor

  Del av Steningehöjdsvägen avstängd under sommaren

  Från och med den 21 juni–3 september kommer Steningehöjdsvägen att vara avstängd i korsningen. Anledningen är att Trafikverket bygger en cirkulationsplats vid S...
 • Trafik och resor

  Parkering för vaccination och student den 4 juni

  Fredagen den 4 juni tar drygt 300 elever studenten från Arlandagymnasiet samtidigt som det pågår vaccinering i Vikingahallen.
 • Trafik och resor

  Begränsad framkomlighet

  Trafikverket asfalterar om Arlandavägen, delen mellan motorvägen och flygplatsen, mellan den 27 maj och den 11 juni.
 • Trafik och resor

  Vägarbete Stadsängsgatan

  Vägarbete kommer att pågå på Stadsängsgatan med start den 7 juni. Var uppmärksam på skyltning vid platsen.
 • Trafik och resor

  Fyra spår Uppsala – Trafikverket bjuder in till samråd

  Ostkustbanan ska byggas ut från Uppsala till länsgränsen för Stockholm. Utbyggnaden som innebär fyra spår kommer innebära fler avgångar och bättre trafikflöde.
 • Trafik och resor

  Stor trafikpåverkan vid Steninge allé korsning Kungshörnet

  Norrvatten, som dagligen förser kommuninvånarna med vatten, renoverar sin huvudvattenledning som korsar Steninge allé. Arbetet kommer att påverka trafiken en ti...
 • Trafik och resor

  Vägarbete vid Bristagatan/Industrigatan påverkar trafiken

  Vägarbete pågår på Bristagatan korsning Industrigatan som påverkar trafiken i området. Arbetet kommer att pågå hela 2021 och beror på att ledningar läggs om i g...
 • Trafik och resor

  Svårt vinterväglag – Uppdatering om läget

  Kraftigt snöfall det senaste dygnet i kombination med skiftande temperaturer gör att det är halt på vägarna i kommunen. Vi följer väderprognosen noga, men uppma...
 • Trafik och resor

  Vägarbete vid infarten mot Pinbackshallen i Märsta

  Den nuvarande rondellen vid infarten till Pinbackshallen i Märsta kommer att ersättas med en korsning för att öka trafiksäkerheten.
 • Trafik och resor

  Ny gång- och cykelväg vid Östra Galaxvägen

  En ny gång- och cykelväg ska anläggas längs med Östra Galaxvägen. Arbetet ska vara klart innan årsskiftet 2020/2021.
 • Trafik och resor

  Avverkning längs järnvägsspåret i Sigtuna kommun

  Under 2020 och första kvartalet 2021 kommer Trafikverket att utföra beskärning av träd som utgör risk för järnvägen i Sigtuna kommun.
 • Trafik och resor

  Trasigt trafikljus vid Västra Bangatan/Stationsgatan

  Trafikljuset vid Västra Bangatan korsning Stationsgatan är trasigt och blinkar gult. Reparation kommer att utföras måndagen den 9 november.
 • Trafik och resor

  Vägarbete vid Centralgatan/Skolgatan

  Vägarbete vid Centralskolan kommer att ske under hela vecka 46. Anledningen är att återställa gatan efter grävningsarbete som tidigare utförts.
 • Trafik och resor

  Beläggningsarbete på Södergatan

  Södergatan ska asfalteras från och med den 4–6 november med start kl. 20.00. Framkomligheten och parkeringsmöjligheterna kommer att påverkas under tiden för arb...
 • Trafik och resor

  Stor trafikpåverkan vid Valstavägen

  Tisdagen den 20 oktober kl. 10.00–12.00 och onsdag den 21 oktober kl.14.00–15.00 kommer en del av Valstavägen att vara avstängd för trafik. Anledningen är att g...
 • Trafik och resor

  Beläggningsarbete på Stora gatan

  Mellan den 7 och 18 oktober kommer det att pågå arbeten vid Stora gatan, i anslutning till Märstavägen, vid den så kallade "dubbelkurvan". Trafiken kommer att p...
 • Trafik och resor

  Stor trafikpåverkan vid Sätuna torg

  Ombyggnationen av Sätuna torg, med nya bostäder och mötesplatser, kommer att starta under hösten 2020. Redan från och med vecka 40 kommer markarbeten att pågå i...
 • Trafik och resor

  Infart från väg 263 till norra Vibyvägen stängs för biltrafik

  Den gamla infarten mot golfbanan från väg 263 till norra Vibyvägen stängs av för biltrafik vecka 37 och en ny infart från rondellen är nu öppen. Var uppmärksam ...
 • Trafik och resor

  Beläggningsarbeten på Södergatan

  Under september kommer delar av Södergatan asfalteras i olika omgångar. Framkomligheten och parkeringsmöjliheterna kommer att påverkas under tiden för arbetet.
 • Trafik och resor

  Beläggningsarbete på Södertilsvägen

  På onsdag 2/9 kommer NCC att utföra beläggningsarbete på Södertilsvägen från Gamla landsvägen upp till Anunds väg. Vidare på Anunds väg förbi Germunds väg upp t...
 • Trafik och resor

  Trångt på Sigtuna stads parkeringar i sommar

  Sigtuna stad lockar många besökare. Särskilt i år då många tagit en hemester på hemmaplan. Det är givetvis väldigt roligt, men innebär också en del utmaningar n...
 • Trafik och resor

  Ny taxa för infartsparkeringarna

  Kommunfullmäktige har fattat beslut om att ändra taxan på kommunens infartsparkeringar från första maj.
 • Trafik och resor

  Avgiftsfri infartsparkering klar

  Nu är den avgiftsfria infartsparkeringen på Fältvägen iordningställd och öppen för dig som pendlar.
 • Trafik och resor

  Avgifter införs på infartsparkeringarna

  Från och med den 1 mars 2020 införs avgifter på kommunens infartsparkeringar. Det beslutade kommunfullmäktige den 3 februari.
  Syftet är att skapa flera lediga pa...

 • Trafik och resor

  E4 norr om Stockholm byggs om

  Måndag kväll 27 januari börjar Trafikverket bygga om på E4 vid Arlandastad norr om Stockholm.
 • Trafik och resor

  Avgifter på kommunens infartsparkeringar senareläggs

  På kommunfullmäktige den 19 december 2019 återremitterades förslaget att införa avgifter på kommunens infartsparkeringar. Beslut tas istället på nästkommande ko...
 • Trafik och resor

  Avgifter införs på infartsparkeringarna

  Från och med den 1 februari 2020 införs avgifter på kommunens infartsparkeringar. Syftet är att skapa flera lediga parkeringsplatser till kommunens pendlande in...
 • Trafik och resor

  Förändringar i busstrafiken från 15 december

  Från och med söndag den 15 december genomför SL en del ändringar vad gäller busslinjer och tidtabeller i Stockholmsområdet. Så här påverkas busstrafiken i Sigtu...
 • Trafik och resor

  Måbybron repareras

  Måbybron repareras. Under reparationsperioden kommer ett körfält på bron att vara helt avstängt. Detta kan innebära begränsningar i framkomligheten på bron.
 • Trafik och resor

  Byggstart för nya Borgmästarängen

  Sigtuna stad ska få en ny entré och mötesplats. Den 2 september var det byggstart för Borgmästarängen, där stort fokus läggs på ökad trygghet.