Publicerad:

Kromgatan i Rosersberg öppnar för trafik

Från och med den 9 juni 2022 är Kromgatan i Rosersbergs verksamhetsområde öppen för trafik.

I Rosersbergs verksamhetsområde har det utförts nybyggnation av gata, men även en ny gång- och cykelväg samt belysning. Dessutom har det även tillkommit nya dagvattenanläggningar, ledningar för vatten, spillvatten, fjärrvärme och el. Arbetet påbörjades hösten 2020 och är nu färdigställt.

Läs mer om verksamhetsområdet i Rosersberg

Arbetets placering i Sigtunakartan.