Publicerad:

Fyra spår Uppsala – Trafikverket bjuder in till samråd

Samrådet pågår den 13 oktober–9 november 2021 och handlar om att Ostkustbanan ska byggas ut från Uppsala till länsgränsen för Stockholm. Utbyggnaden, som avser fyra spår, kommer innebära fler avgångar och bättre trafikflöde.

Närbild på järnvägsspår

Fotograf: Mostphotos

Till samrådet finns en samrådshandling för olika alternativ på hur de två järnvägsstationerna Uppsala Centralstation och Uppsala Södra (söder Bergsbrunna) kan utformas. Stationsutformningarna fokuserar på spår med tillhörande plattformar, inte arkitektur. I samrådshandlingen beskrivs också likheter och skillnader mellan de olika alternativen och deras effekter och konsekvenser.

Mellan den 13 oktober och 9 november 2021 bjuder Trafikverket in till samråd där du kan påverka förslaget.

Läs mer på Trafikverkets webb hur du detlar vid samrådet och kan lämna synpunkter på föslaget. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.