Publicerad:

Nya Erikssundsbron öppnar i maj

Den nya bron över Håtunaviken öppnar ett år tidigare än beräknat. Det meddelar Trafikverket som planerar att öppna för trafik redan i slutet av maj.

Den nya bron på väg 263 över Håtunaviken vid Erikssund är 10 meter bred, till skillnad från den gamla som är 6 meter bred. Tack vare bredare körfält och en gång- och cykelbana kommer både framkomlighet och säkerhet bli betydligt bättre för alla som tar sig över - till fots, cykel och i bil.

Precis som den gamla är även den nya bron öppningsbar för större båtar.