Publicerad:

Stor trafikpåverkan vid Valstavägen

Tisdagen den 20 oktober kl. 10.00–12.00 och onsdag den 21 oktober kl.14.00–15.00 kommer en del av Valstavägen att vara avstängd för trafik. Anledningen är att grönytan i refugen ska rensas och göras i ordning.

På förmiddagen den 20 oktober och eftermiddagen den 21 oktober kommer en del av Valstavägen stängas av tillfälligt. Sträckan som berörs är delen mellan Midgårdsvägen och Hammargatan. Avstängningen kommer att ske med TMA-fordon och flaggvakter. Var uppmärksam på anvisningar på platsen och välj en annan väg under tiden för arbetet.

En skylt på ett vägarbete, bredvid ser man nylagd asfalt.

Fotograf: Mostphotos