Självservice

Utför ärenden direkt på webben, dygnet runt, sju dagar i veckan. Här hittar du självservicelänkar som är relaterade till Sigtuna kommun.

Utbildning och barnomsorg

Här hittar du barn och utbildnings självservicetjänster som rör förskola, grundskola samt gymnasium

Bygga, bo och miljö

Här hittar du E-tjänster och blanketter som är relaterat till bygga, bo och miljö

Kultur och fritid

Boka lokaler, simskola eller starta föreningsverksamhet? Då kan du hitta E-tjänster och blanketter här

Omsorg och stöd

Hemtjänst, Boendestöd, Trygghetslarm, Orosanmälan, allt detta och mycket mer kan du hitta här

Näringsliv och arbete

Behöver du serveringstillstånd eller letar du efter sommarjobb. Då är detta en bra start

Trafik och resor

Ansökan om parkeringstillstånd, Schakt och TA-planer, allt detta och mycket mer kan du hitta här

Om självservice

Vad betyder självservice? Vilka tjänster kan jag utföra via självservice? Kan jag följa mina ärenden?

Mina sidor

Här kan du logga in för att följa ärenden som är kopplade till tjänsten "Mina sidor".

Sök inom självservice

 1. Utbildning och barnomsorg

  Här kan du beställa betygskopior för gymnasie, komvux och för SFI.

 2. Bygga, bo och miljö

  Höjdgrid, som även kallas höjddata eller markgrid, är höjdpunkter i ett regelbundet rutnät. Man kan också säga att det är en markmodell som redovisar höjddata. Höjdgrid kan beställas i denna tjänst

 3. Omsorg och stöd

  Äldreomsorg, socialpsykiatri & funktionsvariation - Inkomstanmälan beräkning, Socialtjänstlagen och lagen om stöd och service. LSS och SoL

 4. Trafik och resor

  Den som har ett funktionshinder som innebär att han eller hon har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand med eventuella hjälpmedel kan ansöka om ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Tillståndet kan sökas i egenskap av förare eller passagerare, tillståndet är personligt. Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade prövas av den kommun där sökanden är folkbokförd eller, om sökande inte är folkbokförd i riket, kommunen där han eller hon vistas.

 5. Bygga, bo och miljö

  Ingress

 6. Bygga, bo och miljö

  Ingress

 7. Bygga, bo och miljö

  Ingress

 8. Bygga, bo och miljö

  Ingress

 9. Bygga, bo och miljö

  Ansökan om bostadsanpassningsbidrag för att anpassa bostad. En förutsättning för att få bidrag är att fastighetsägaren ger sitt medgivande till åtgärderna.

 10. Omsorg och stöd

  Ansökan för färdtjänst inom Stockholms län

 11. Utbildning och barnomsorg

  Sök SVA - svenska som andraspråk på grundläggande nivå, på Arlanda Komvux.

 12. Omsorg och stöd

  Använd e-tjänsten för att ansöka om ekonomiskt bistånd/ försörjningsstöd

 13. Omsorg och stöd

  Föreningens verksamhet kan vara förebyggande eller riktad till grupper och individer med ett tydligt behov av stöd där syftet är att förbättra förutsättningarna för tex barn och unga, personer med missbruk eller beroende, personer utsatta för våld eller andra former av brott samt anhöriga till utsatta.

 14. Utbildning och barnomsorg

  Är du elev på en skola som har distansundervisning? Då kan du ha rätt att hämta ut en matlåda. Hör med din skola om du kan ansöka om lunchlåda. Matlådor kan du beställa måndag 06:00 - torsdag 12:00 veckan innan du ska hämta dina lådor.

 15. Omsorg och stöd

  Ansökan om reducering av omsorgsavgift vid flytt till särskilt boende

 16. Omsorg och stöd

  Autogiroanmälan, medgivande till kontonummer

 17. Omsorg och stöd

  Logga in i Medborgartjänsten om du vill kontakta din socialsekreterare eller för dig som är över 18 och har ett ärende på missbruksenheten och vill läsa din journal

 18. Utbildning och barnomsorg

  Ägar- och ledningsprövning vid tillsyn av fristående förskola i Sigtuna kommun

 19. Utbildning och barnomsorg

  Inkomstanmälan barnomsorg, förskola fritids

 20. Bygga, bo och miljö

  Ansökan om upplåtelse av plats

 21. Utbildning och barnomsorg

  Skolval inför läsåret 20/21

 22. Utbildning och barnomsorg

  Ansök till våra kurser via denna E-tjänst

 23. Omsorg och stöd

  Grupp för föräldrar till barn 6 månader - 3 år.

 24. Bygga, bo och miljö

  Anmälan om åtgärder med anledning av föroreningsskada

 25. Utbildning och barnomsorg

  Anmäl dig till CV-kurs för sommarjobb

 26. Kultur och fritid

  Forum, matsalar samt lokaler som används för fester med mera

 27. Kultur och fritid

  Här kan du söka efter alla föreningar i Sigtuna kommun

 28. Utbildning och barnomsorg

  Ansökan till Lärvux - Folkbokförd utanför Sigtuna kommun

 29. Utbildning och barnomsorg

  Ansökan till Lärvux för Sigtunas invånare

 30. Bygga, bo och miljö

  Belägenhetsadress sätts på en plats för att det finns något som behöver pekas ut på platsen, t.ex. entrén/ingången till ett hus.

 31. Bygga, bo och miljö

  Lägenhetsnummer. Om det finns fler än en bostad med samma adress ska varje bostad ha ett lägenhetsnummer enligt den standard som anges i förordningen om lägenhetsregister och i Lantmäteriverkets föreskrifter om lägenhetsregister. Numret bildar tillsammans med adressen en unik identitet för varje bostad.

 32. Utbildning och barnomsorg

  Arlandagymnasiet - Anmälan till skolgång Introduktionsprogram

 33. Omsorg och stöd

  I den här tjänsten kan du göra en ansökan om stöd för dig eller din familj

 34. Utbildning och barnomsorg

  Överlämning åk 6 - 7 grundskola

 35. Utbildning och barnomsorg

  Blankett för överlämning skolbyte

 36. Utbildning och barnomsorg

  Blankett för uppsägning. Använd gärna vår e-tjänst

 37. Bygga, bo och miljö

  Anmälan om dispens från årlig slamtömning av trekammarbrunn

 38. Utbildning och barnomsorg

  Skrivbar pdf gällande ansökan om skolgång i annan kommun

 39. Utbildning och barnomsorg

  Skadeanmälan och olycksfall

 40. Kultur och fritid

  Enligt spellagen 6 kap 9§

 41. Kultur och fritid

  Denna blankett är avsedd för föreningar som har registrering för lotteri enligt 6 kap. 9 § spellagen och som har för avsikt att starta ett lotteri. Blanketten ska fyllas i och översändas till den av kommunen utsedde kontrollanten i samband med att lotteriet ska startas.

 42. Bygga, bo och miljö

  Hälsoskydd

 43. Bygga, bo och miljö

  Miljöskydd

 44. Bygga, bo och miljö

  Klagomål och information

 45. Utbildning och barnomsorg

  Blankett för ledighetsansökan grundskolan

 46. Utbildning och barnomsorg

  Anmälan om kränkande behandling och diskriminering

 47. Utbildning och barnomsorg

  Överlämning förskola och förskoleklass

 48. Bygga, bo och miljö

  Värmepumpar

 49. Utbildning och barnomsorg

  Överlämning förskola och förskoleklass

 50. Näringsliv och arbete

  Från och med 1 juli 2019 gäller en ny tobakslag som heter "Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter" . Lagen innebär att den som vill sälja tobak måste ansöka om tillstånd. Du som redan har anmält tobaksförsäljning får fortsätta din försäljning, men måste senast den 31 oktober 2019 ansöka om tillstånd. När du ansöker ska du även lämna in ett egenkontrollprogram.

 51. Bygga, bo och miljö

  Enskilt avlopp

 52. Bygga, bo och miljö

  Enskilt avlopp

 53. Bygga, bo och miljö

  Enskilt avlopp

 54. Bygga, bo och miljö

  Enskilt avlopp

 55. Bygga, bo och miljö

  Miljöskydd

 56. Bygga, bo och miljö

  Bygglov

 57. Utbildning och barnomsorg

  Ansökan till Lärvux Arlanda komvux

 58. Näringsliv och arbete

  Ansökan om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod till slutet sällskap

 59. Bygga, bo och miljö

  Värmepumpar

 60. Bygga, bo och miljö

  Miljöskydd

 61. Bygga, bo och miljö

  Den som ska sprida kemiska bekämpningsmedel utomhus måste antingen göra en anmälan om detta eller ansöka om tillstånd för det hos Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

 62. Näringsliv och arbete

  Ansökan om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod till allmänheten

 63. Bygga, bo och miljö

  Bygglov

 64. Näringsliv och arbete

  Ansökan om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker

 65. Bygga, bo och miljö

  Bygglov

 66. Bygga, bo och miljö

  Planbesked

 67. Utbildning och barnomsorg

  Blankett om ansökan modersmål. Använd gärna vår e-tjänst

 68. Utbildning och barnomsorg

  Blankett för ansöka om förskoleklass, skola och fritidshem, för dig som saknar BankID eller medborgarkonto

 69. Bygga, bo och miljö

  Enskilt avlopp

 70. Bygga, bo och miljö

  Bygglov

 71. Bygga, bo och miljö

  Kompostering

 72. Bygga, bo och miljö

  Djurhållning

 73. Bygga, bo och miljö

  Miljöskydd

 74. Bygga, bo och miljö

  Miljöskydd

 75. Bygga, bo och miljö

  Bygglov

 76. Bygga, bo och miljö

  Om du vet att du behöver hjälp, men inte hur problemet kan lösas, ska du kontakta en arbetsterapeut eller sjukgymnast som reder ut vilka hjälpmedel du behöver. Om hjälpmedel inte löser ditt problem kan de skriva ett intyg om dina behov av bostadsanpassning.

 77. Utbildning och barnomsorg

  Blankett: Ansökan om att starta fristående verksamhet

 78. Bygga, bo och miljö

  Enskilt avlopp

 79. Bygga, bo och miljö

  Tomt och huskö i Sigtuna kommun

 80. Näringsliv och arbete

  Anmälan om ägarskifte, ändringar i styrelse, byte av VD, bolagsmän etc enligt 9 kap alkohollagen

 81. Näringsliv och arbete

  Anmälan enligt 8 kap 18 § alkohollagen om utsedda serveringsansvariga personer

 82. Bygga, bo och miljö

  Miljöskydd

 83. Bygga, bo och miljö

  Miljöskydd

 84. Bygga, bo och miljö

  Hälsoskydd

 85. Bygga, bo och miljö

  Miljöskydd

 86. Kultur och fritid

  Denna blankett är avsedd för föreningar som har registrering för lotteri enligt 6 kap. 9 § spellagen och som har för avsikt att starta ett lotteri.

 87. Bygga, bo och miljö

  Miljöskydd

 88. Bygga, bo och miljö

  Kompostering

 89. Bygga, bo och miljö

  Miljöskydd

 90. Bygga, bo och miljö

  Hälsoskydd

 91. Näringsliv och arbete

  Anmälan om försäljning eller servering av folköl enligt alkohollagen 5 kap 5 § eller 8 kap 8 § (2010:1622)

 92. Näringsliv och arbete

  Enligt 20 §, 23 § och 26 § Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

 93. Bygga, bo och miljö

  Hälsoskydd

 94. Bygga, bo och miljö

  Miljöskydd

 95. Bygga, bo och miljö

  Hälsoskydd

 96. Bygga, bo och miljö

  Bygglov

 97. Bygga, bo och miljö

  Anmälan om ej lovpliktig åtgärd

 98. Näringsliv och arbete

  Anmälan av lokal vid catering till slutet sällskap,kryddning av spritdryck och/eller anmälan om provsmakning enligt alkohollagen 2010:1622

 99. Bygga, bo och miljö

  Miljöskydd

 100. Utbildning och barnomsorg

  Tempus Hemma finns som app och webbsida för vårdnadshavare. Den används för att lägga schema för ditt barn på kommunala förskolor och fritidshem. Som Vårdnadshavare kan du även sjukanmäla och lägga in en extra hämtare för ditt barn i Tempus.

 101. Utbildning och barnomsorg

  Du som vill studera på en svensk gymnasieskola i annat land kan ansöka om att ta med skolpengen till den nya skolan.

 102. Näringsliv och arbete

  Hej och välkommen till kommunens ansökan för sommarjobb!

 103. Utbildning och barnomsorg

  E-tjänst för grundskola och grundsärskola

 104. Utbildning och barnomsorg

  Anmälan och avanmälan modersmålsundervisning

 105. Kommun och politik

  Vad är ett medborgarförslag? Alla som bor i Sigtuna kommun kan lämna medborgarförslag till kommunfullmäktige. Det betyder att du kan lämna tydliga förslag som handlar om kommunens verksamhet eller ansvarsområde.

 106. Kultur och fritid

  Här kan du boka lokaler, idrottshallar m.m.

 107. Utbildning och barnomsorg

  Denna tjänst är till för dig som önskar ett vårdnadshavarkonto till Sigtuna kommuns skolsystem och som inte kan använda eller inte har ett svenskt bankID eller e-legitimation.

 108. Utbildning och barnomsorg

  Här kan du se aktuellt schema, ha uppsikt över närvaro och anmäla frånvaro, få tillgång till klasslistor, ta del av resultat på nationella prov och betyg samt göra ändringar av mobilnummer och/eller e-postadress

 109. Omsorg och stöd

  I den här tjänsten kan du anmäla oro för barn eller vuxna

 110. Utbildning och barnomsorg

  Du som bor och studerar på en kommunal gymnasieskola på annan ort kan söka detta bidrag för inackordering och hemresor.

 111. Utbildning och barnomsorg

  Du som studerar på en gymnasieskola utanför Stockholms län har rätt till resebidrag.

 112. Utbildning och barnomsorg

  Anmälan för nyanlända elever med födelseår mellan 2004-2012

 113. Omsorg och stöd

  En säker meddelandetjänst för dig som har ett pågående ärende inom Individ- och familj, socialtjänsten.

 114. Omsorg och stöd

  Barn har rätt till sitt ursprung. Det är därför viktigt att fastställa vilka föräldrarna är. Det handlar bland annat om barnets rätt till försörjning och arv.

 115. Omsorg och stöd

  Barn har rätt till sitt ursprung. Det är därför viktigt att fastställa vilka föräldrarna är. Det handlar bland annat om barnets rätt till försörjning och arv.

 116. Kultur och fritid

  Här bokar du simskola och motionspass i kommunens simhallar och idrottsanläggningar. Simskola betalas i samband med bokning. Se hemsidan för mer information.

 117. Kultur och fritid

  Kultur-, fritids- och idrottsföreningar kan söka bidrag för verksamhet och projekt som främjar Sigtuna kommuns föreningsliv och möjliggör meningsfulla kultur- och fritidsaktiviteter för invånarna. Det finns olika bidrag att söka beroende på föreningens verksamhet.

 118. Bygga, bo och miljö

  Om du behöver beställa en kart- eller mättjänst som inte täcks av de övriga alternativen, så kan du här göra en beställning genom att beskriva ditt behov.

 119. Bygga, bo och miljö

  Tomtkartor är en enkel redovisning av en fastighet med innehåll från primärkartan, eller i de fall detta saknas, flygbild. Tomtkartor används till bl.a. ansökan om bergvärme , enskilt avlopp eller enklare bygglovspliktiga åtgärder. I den här tjänsten kan du beställa tomtkarta.

 120. Bygga, bo och miljö

  Primärkartan är kommunens storskaliga karta som detaljerat och med god lägesnoggrannhet redovisar förhållandena på marken framförallt inom tätbebyggda områden. I den här tjänsten kan du beställa uttag från primärkartan i ett digitalt CAD- format.

 121. Bygga, bo och miljö

  Över hela kommunen finns digitala flygbilder fotograferat och framställt under åren 2012-2018. I den här tjänsten kan du beställa bilder som kan fås utskrivna på papper eller digitalt.

 122. Bygga, bo och miljö

  Ska du bygga nytt eller bygga till? Då behöver du sannolikt en nybyggnadskarta. En sådan används som underlag när man gör en situationsplan till ansökan om bygglov. Kartan är ett hjälpmedel för både för den bygglovsökande och stadsbyggnadskontorets bygglovhandläggare vid bygglovprövningen. Bygglovhandläggaren avgör om, och vilken, nybyggnadskarta som krävs.

 123. Bygga, bo och miljö

  Kart- och mätenheten utför på uppdrag olika typer av mätningsteknisk service. I den här tjänsten kan du beställa en utsättning.

 124. Bygga, bo och miljö

  Kart- och mätenheten utför på uppdrag olika typer av mätningsteknisk service. I den här tjänsten kan du beställa en lägeskontroll.

 125. Bygga, bo och miljö

  Kart- och mätenheten utför på uppdrag olika typer av mätningsteknisk service. I den här tjänsten kan du beställa en gränsutvisning.

 126. Trafik och resor

  Begäran om flyttning av fordon. Markägare kan begära hjälp av Sigtuna kommun för att få ett fordon flyttat från sin mark

 127. Omsorg och stöd

  Begäran om avlösarservice i hemmet. Begäran om boende med särskild service för barn och ungdom. Begäran om boende med särkild service för vuxna. Begäran om daglig verksamhet. Begäran om kontaktperson. Begäran om korttidstillsyn för skolungdom över 12år. Begäran om korttidsvistelse utanför det egna hemmet. Begäran om ledsagarservice. Begäran om personlig assistans

 128. Näringsliv och arbete

  E-tjänst för ansökan om serveringstillstånd

 129. Omsorg och stöd

  Ansökan om korttidboende/växelvård, trygghetslarm, dagverksamhet sysselsättning. Ansökan om hemtjänst boendestöd. Ansökan enligt SoL. Ansökan om särskilt boende äldre

 130. Utbildning och barnomsorg

  Svenska för invandrare (SFI) är en utbildning för dig som inte har svenska som modersmål. Du lär dig grunderna i att läsa och skriva på svenska. Du övar också på att använda språket i din vardag och i ett framtida arbete. All undervisning är gratis.

 131. Trafik och resor

  Dispens ska sökas hos kommunen då transporten endast går inom Sigtuna kommun. I övriga fall ska ansökan skickas till Trafikverkets region där färden påbörjas.

 132. Omsorg och stöd

  Samarbetssamtal innebär att föräldrar i gemensamma samtal försöker komma överens om vårdnads- boende- och umgängesfrågor för sina barn.

 133. Bygga, bo och miljö

  För installation av en värmepumpanläggning som tar värme från berg, mark, yt-vatten eller grundvatten krävs ett tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden.

 134. Trafik och resor

  Om evenemanget, tjänsteutövningen eller dylikt innebär att det finns ett behov av att parkera eller framföra fordon på platser eller tider som normalt inte är tillåtet ska en ansökan om dispens skickas in. En parkerings- och/eller trafikeringsdispens innebär att fordonet får dispens från gällande lokala trafikföreskrifter och/eller Trafikförordningen (1998:1276) under en viss period för till exempel en transport eller ett kortare evenemang

 135. Omsorg och stöd

  Vi kommer att ta personlig kontakt i samband med att ansökan inkommit. Observera att barnets/barnens båda vårdnadshavare måste samtycka.

 136. Omsorg och stöd

  Familjerättsbyrån erbjuder möjlighet för föräldrar att skriva avtal om vårdnad, boende och/eller umgänge. När ansökan kommit in får ni besökstid för ett gemensamt besök. I samband med handläggningen inhämtas upplysning från socialtjänsten.

 137. Bygga, bo och miljö Trafik och resor

  Vid gatuarbeten på kommunens mark ska alltid en trafikanordningsplan (TA-plan) upprättas och granskas av kommunen innan arbetet får påbörjas. För att få gräva på kommunens mark krävs att man ansöker om tillstånd (Schakttillstånd) för detta hos kommunen. TA-planen och schakttillståndet är inte giltiga förrän de granskats och godkänts av kommunen.

 138. Näringsliv och arbete Bygga, bo och miljö

  Vill du starta restaurang, café eller annan livsmedelsverksamhet i Sigtuna kommun? Då behöver du registrera din livsmedelsverksamhet hos miljö- och hälsoskyddskontoret 14 dagar innan du planerar att öppna.

 139. Bygga, bo och miljö

  Misstänker du att du har blivit matförgiftad bör du snarast kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret. En snabb anmälan underlättar för miljö- och hälsoskyddskontorets personal att identifiera orsaken och därigenom hindra att andra blir sjuka.

 140. Näringsliv och arbete

  Klagomål på livsmedel

 141. Bygga, bo och miljö

  Yrkesmässig verksamhet för hygienisk behandling som använder sig av stickande och skärande verktyg (exempelvis skalpeller, nålar, borrar, hyvlar och liknande) som kan medföra risk för blodsmitta är anmälningspliktiga till miljö- och hälsoskyddskontoret.

 142. Bygga, bo och miljö

  Lokaler för undervisning, såsom förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, grund- och gymnasieskola etc är anmälningspliktiga till miljö- och hälsoskyddskontoret.

 143. Bygga, bo och miljö

  Bassängbad som är upplåtna till allmänhet eller som annars används av många människor. Det innebär att de allra flesta pooler, bassängbad och jacuzzis som inte är privata är anmälningspliktiga till miljö- och hälsoskyddskontoret.

 144. Omsorg och stöd

  Få saker är viktigare än relationen med våra barn. Starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för att skapa trygga och självständiga individer. Men ibland kan det vara svårt och du som förälder kan behöva stöd.

 145. Utbildning och barnomsorg

  Om eleven är allergisk mot viss mat/livsmedel eller önskar specialkost används denna tjänst. Läkarintyg måste bifogas för allergikost och specialkost av medicinska skäl.

 146. Bygga, bo och miljö

  Här kan du beställa utlämnande av allmänna handlingar som gäller bygglov från bygglovsarkivet. Det kan vara beslut, planritning, fasadritning, situationsplan med mera. Vid utlämnande av handling tas en avgift ut enligt Kommunfullmäktiges beslut 2017-11-30 § 297.

 147. Utbildning och barnomsorg

  Ansökan förskola/ fritidshem/ skolbyte och inflytt grundskola