Tillståndsansökan/anmälan om yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel

Den som ska sprida kemiska bekämpningsmedel utomhus måste antingen göra en anmälan om detta eller ansöka om tillstånd för det hos Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Du skickas nu vidare till https://www.sigtuna.se/download/18.2f78fade16d6d345dff22f/1614335754299/Ansokan-om-spridning-av-bekampningsmedel.pdf.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller hittar fel på denna sida. Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här:

Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.