Utbildning och barnomsorg

Här hittar du E-tjänster och blanketter som rör barn och utbildning

Sök inom självservice

 1. Utbildning och barnomsorg

  Om eleven är allergisk mot viss mat/livsmedel eller önskar specialkost används denna tjänst. Läkarintyg måste bifogas för allergikost och specialkost av medicinska skäl.

 2. Utbildning och barnomsorg

  Anmäl dig till CV-kurs för sommarjobb

 3. Utbildning och barnomsorg

  Ansökan förskola/ fritidshem/ skolbyte och inflytt grundskola

 4. Utbildning och barnomsorg

  Svenska för invandrare (SFI) är en utbildning för dig som inte har svenska som modersmål. Du lär dig grunderna i att läsa och skriva på svenska. Du övar också på att använda språket i din vardag och i ett framtida arbete. All undervisning är gratis.

 5. Utbildning och barnomsorg

  Här kan du beställa betygskopior för gymnasie, komvux och för SFI.

 6. Utbildning och barnomsorg

  Nyanlända elever- här anmäler du ditt barn till skolan

 7. Utbildning och barnomsorg

  Digital tjänst

 8. Utbildning och barnomsorg

  Digital tjänst som loggas i Mina sidor

 9. Utbildning och barnomsorg

  Här kan du se aktuellt schema, ha uppsikt över närvaro och anmäla frånvaro, få tillgång till klasslistor, ta del av resultat på nationella prov och betyg samt göra ändringar av mobilnummer och/eller e-postadress

 10. Utbildning och barnomsorg

  Denna tjänst är till för dig som önskar ett vårdnadshavarkonto till Sigtuna kommuns skolsystem och som inte kan använda eller inte har ett svenskt bankID eller e-legitimation.

 11. Utbildning och barnomsorg

  Anmälan och avanmälan modersmålsundervisning

 12. Utbildning och barnomsorg

  E-tjänst för grundskola och grundsärskola

 13. Utbildning och barnomsorg

  E-tjänst

 14. Utbildning och barnomsorg

  Tempus Hemma finns som app och webbsida för vårdnadshavare. Den används för att lägga schema för ditt barn på kommunala förskolor och fritidshem. Som Vårdnadshavare kan du även sjukanmäla och lägga in en extra hämtare för ditt barn i Tempus.

 15. Utbildning och barnomsorg

  Arlandagymnasiet - Anmälan till skolgång Introduktionsprogram

 16. Utbildning och barnomsorg

  Blankett: Ansökan om att starta fristående verksamhet

 17. Utbildning och barnomsorg

  Blankett för ansöka om förskoleklass, skola och fritidshem, för dig som saknar BankID eller medborgarkonto

 18. Utbildning och barnomsorg

  Blankett om ansökan modersmål. Använd gärna vår e-tjänst

 19. Utbildning och barnomsorg

  Ansökan till Lärvux Arlanda komvux

 20. Utbildning och barnomsorg

  Ansökan till Lärvux - Folkbokförd utanför Sigtuna kommun

 21. Utbildning och barnomsorg

  Ansökan till Lärvux för Sigtunas invånare

 22. Utbildning och barnomsorg

  Överlämning förskola och förskoleklass

 23. Utbildning och barnomsorg

  Överlämning förskola och förskoleklass

 24. Utbildning och barnomsorg

  Anmälan om kränkande behandling och diskriminering

 25. Utbildning och barnomsorg

  Blankett för ledighetsansökan grundskolan

 26. Utbildning och barnomsorg

  Skadeanmälan och olycksfall

 27. Utbildning och barnomsorg

  Skrivbar pdf gällande ansökan om skolgång i annan kommun

 28. Utbildning och barnomsorg

  Blankett för uppsägning. Använd gärna vår e-tjänst

 29. Utbildning och barnomsorg

  Blankett för överlämning skolbyte

 30. Utbildning och barnomsorg

  Överlämning åk 6 - 7 grundskola