Utbildning och barnomsorg

Här hittar du E-tjänster och blanketter som rör barn och utbildning

Sök inom självservice

 1. Utbildning och barnomsorg

  Ansökan förskola/ fritidshem/ skolbyte och inflytt grundskola

 2. Utbildning och barnomsorg

  Om eleven är allergisk mot viss mat/livsmedel eller önskar specialkost används denna tjänst. Läkarintyg måste bifogas för allergikost och specialkost av medicinska skäl.

 3. Utbildning och barnomsorg

  Inlogg till Studerandekontot, vår portal för kurser och ansökan i vuxenutbildningen. Här finns betyg som utfärdats av Sigtuna kommuns vuxenutbildning efter 1998. Har du problem med Studerandekontot använd istället e-tjänsten Betygsbeställning där även äldre betyg och gymnasiebetyg kan beställas.

 4. Utbildning och barnomsorg

  Här kan du som gått i skola genom Sigtuna kommun, beställa betyg från gymnasiet och äldre kursbetyg för Vuxenutbildning och SFI. (Du kan även beställa senare kursbetyg från vuxenutbildning/SFI om du har problem med Studerandekontot här.)

 5. Utbildning och barnomsorg

  Ett barn kan få utökad tid i förskola eller som elev rätt till fritidshemplacering på grund av att barnet har ett behov av särskilt stöd eller på grund av familjens situation i övrigt.

 6. Utbildning och barnomsorg

  Blankett: Ansökan om att starta fristående verksamhet

 7. Utbildning och barnomsorg

  Blankett för ansöka om förskoleklass, skola och fritidshem, för dig som saknar BankID eller medborgarkonto

 8. Utbildning och barnomsorg

  Ansökan till Lärvux Arlanda komvux

 9. Utbildning och barnomsorg

  Överlämning förskola och förskoleklass

 10. Utbildning och barnomsorg

  Överlämning förskola och förskoleklass

 11. Utbildning och barnomsorg

  Anmälan om kränkande behandling och diskriminering

 12. Utbildning och barnomsorg

  Blankett för ledighetsansökan grundskolan

 13. Utbildning och barnomsorg

  Skadeanmälan och olycksfall

 14. Utbildning och barnomsorg

  Skrivbar pdf gällande ansökan om skolgång i annan kommun

 15. Utbildning och barnomsorg

  Blankett för överlämning skolbyte

 16. Utbildning och barnomsorg

  Överlämning åk 6 - 7 grundskola

 17. Utbildning och barnomsorg

  Arlandagymnasiet - Anmälan till skolgång Introduktionsprogram

 18. Utbildning och barnomsorg

  Ansökan till Lärvux för Sigtunas invånare

 19. Utbildning och barnomsorg

  Ansökan till Lärvux - Folkbokförd utanför Sigtuna kommun

 20. Utbildning och barnomsorg

  Ägar- och ledningsprövning vid tillsyn av fristående förskola i Sigtuna kommun

 21. Utbildning och barnomsorg

  Du som studerar på en gymnasieskola utanför Stockholms län har rätt till resebidrag.

 22. Utbildning och barnomsorg

  Du som bor och studerar på en kommunal gymnasieskola på annan ort kan söka detta bidrag för inackordering och hemresor.

 23. Utbildning och barnomsorg

  Du som vill studera på en svensk gymnasieskola i annat land kan ansöka om att ta med skolpengen till den nya skolan.

 24. Utbildning och barnomsorg

  Sök SVA - svenska som andraspråk på grundläggande nivå, på Arlanda Komvux.

 25. Utbildning och barnomsorg

  Här kan du se aktuellt schema, ha uppsikt över närvaro och anmäla frånvaro, få tillgång till klasslistor, ta del av resultat på nationella prov och betyg samt göra ändringar av mobilnummer och/eller e-postadress

 26. Utbildning och barnomsorg

  Ett digtitalt verktyg där du kan följa och vara delaktig i ditt barns vardag i förskola och skola.

 27. Utbildning och barnomsorg

  Skolval inför läsåret 20/21

 28. Utbildning och barnomsorg

  Ansök till våra kurser via denna E-tjänst

 29. Utbildning och barnomsorg

  Anmäl dig till CV-kurs för sommarjobb

 30. Utbildning och barnomsorg

  Anmälan för nyanlända elever årskurs 1-9.

 31. Utbildning och barnomsorg

  Anmälan av modersmålsundervisning

 32. Utbildning och barnomsorg

  Här säger du upp/avslutar modersmålsundervisning.

 33. Utbildning och barnomsorg

  Inkomstanmälan barnomsorg, förskola fritids

 34. Utbildning och barnomsorg

  Ansökan om skolskjuts för grundskola och grundsärskola

 35. Utbildning och barnomsorg

  Tempus Hemma finns som app och webbsida för vårdnadshavare. Den används för att lägga schema för ditt barn på kommunala förskolor och fritidshem. Som Vårdnadshavare kan du även sjukanmäla och lägga in en extra hämtare för ditt barn i Tempus.