Utbildning och barnomsorg

Här hittar du E-tjänster och blanketter som rör barn och utbildning

Sök inom självservice

 1. Utbildning och barnomsorg

  Här kan du som går på Arlandagymnasiet ansöka om matersättning för din praktiktid.

 2. Utbildning och barnomsorg

  Anmälan för nyanlända elever årskurs 1-9.

 3. Utbildning och barnomsorg

  Anmälan av modersmålsundervisning

 4. Utbildning och barnomsorg

  Här kan du som gått i skola genom Sigtuna kommun, beställa betyg från gymnasiet och äldre kursbetyg för Vuxenutbildning och SFI. (Du kan även beställa senare kursbetyg från vuxenutbildning/SFI om du har problem med Studerandekontot här.)

 5. Utbildning och barnomsorg

  Ansökan om skolskjuts för grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskolan

 6. Utbildning och barnomsorg

  Du som bor och studerar på en kommunal gymnasieskola på annan ort kan söka detta bidrag för inackordering och hemresor.

 7. Utbildning och barnomsorg

  Du som vill studera på en svensk gymnasieskola i annat land kan ansöka om att ta med skolpengen till den nya skolan.

 8. Utbildning och barnomsorg

  Om eleven är allergisk mot viss mat/livsmedel eller önskar specialkost används denna tjänst. Läkarintyg måste bifogas för allergikost och specialkost av medicinska skäl.

 9. Utbildning och barnomsorg

  Här kan du se aktuellt schema, ha uppsikt över närvaro och anmäla frånvaro, få tillgång till klasslistor, ta del av resultat på nationella prov och betyg samt göra ändringar av mobilnummer och/eller e-postadress

 10. Utbildning och barnomsorg

  Om det skett förändringar inom ägar- och ledningskretsen i fristående förskola/pedagogisk omsorg är du som huvudman skyldig att anmäla detta

 11. Utbildning och barnomsorg

  Ett barn kan få utökad tid i förskola eller som elev rätt till fritidshemplacering på grund av att barnet har ett behov av särskilt stöd eller på grund av familjens situation i övrigt.

 12. Utbildning och barnomsorg

  Ett digtitalt verktyg där du kan följa och vara delaktig i ditt barns vardag i förskola och skola.

 13. Utbildning och barnomsorg

  Inlogg till Studerandekontot, vår portal för kurser och ansökan i vuxenutbildningen. Här finns betyg som utfärdats av Sigtuna kommuns vuxenutbildning efter 1998. Har du problem med Studerandekontot använd istället e-tjänsten Betygsbeställning där även äldre betyg och gymnasiebetyg kan beställas.

 14. Utbildning och barnomsorg

  Här säger du upp/avslutar modersmålsundervisning.

 15. Utbildning och barnomsorg

  Sök SVA - svenska som andraspråk på grundläggande nivå, på Arlanda Komvux.

 16. Utbildning och barnomsorg

  Ägar- och ledningsprövning vid tillsyn av fristående förskola i Sigtuna kommun

 17. Utbildning och barnomsorg

  Inkomstanmälan barnomsorg, förskola fritids

 18. Utbildning och barnomsorg

  Skolval för dig som ska börja förskoleklass eller årskurs 7 läsåret 2022/2023

 19. Utbildning och barnomsorg

  Ansök till våra kurser för dig som är vuxen och vill studera. Du kan läsa kurser på grundskolenivå och gymnasienivå samt yrkesutbildningar. Det finns också SFI för dig som är nyanländ.

 20. Utbildning och barnomsorg

  Anmäl dig till CV-kurs för sommarjobb

 21. Utbildning och barnomsorg

  Ansökan till Lärvux - Folkbokförd utanför Sigtuna kommun

 22. Utbildning och barnomsorg

  Ansökan till Lärvux för Sigtunas invånare

 23. Utbildning och barnomsorg

  Arlandagymnasiet - Anmälan till skolgång Introduktionsprogram

 24. Utbildning och barnomsorg

  Vi har bytt system från Dexter till Schoolsoft. Välkommen att besöka Schoolsoft istället

 25. Utbildning och barnomsorg

  Ansökan förskola/ fritidshem/ skolbyte och inflytt grundskola

 26. Utbildning och barnomsorg

  Du som studerar på en gymnasieskola utanför Stockholms län har rätt till resebidrag.

 27. Utbildning och barnomsorg

  Ansökan till Lärvux Arlanda komvux

 28. Utbildning och barnomsorg

  Skadeanmälan och olycksfall

 29. Utbildning och barnomsorg

  Anmälan om kränkande behandling och diskriminering

 30. Utbildning och barnomsorg

  Blankett: Ansökan om att starta fristående verksamhet

 31. Utbildning och barnomsorg

  Skrivbar pdf gällande ansökan om skolgång i annan kommun

 32. Utbildning och barnomsorg

  Blankett för överlämning skolbyte

 33. Utbildning och barnomsorg

  Överlämning åk 6 - 7 grundskola

 34. Utbildning och barnomsorg

  Överlämning förskola och förskoleklass

 35. Utbildning och barnomsorg

  Överlämning förskola och förskoleklass

 36. Utbildning och barnomsorg

  Tempus Hemma finns som app och webbsida för vårdnadshavare. Den används för att lägga schema för ditt barn på kommunala förskolor och fritidshem. Som Vårdnadshavare kan du även sjukanmäla och lägga in en extra hämtare för ditt barn i Tempus.

 37. Utbildning och barnomsorg

  I denna e-tjänst kan enskilda- och kommunala huvudmän (rektorn) anmäla om en elev har upprepad, längre eller oroande frånvaro.

 38. Utbildning och barnomsorg

  Du som har studerat finska och fått godkänt betyg i grund- och gymnasieskolan kan här söka Sigtuna kommuns minoritetsspråksstipendium i finska.

 39. Utbildning och barnomsorg

  Via e-tjänsten kan fristående förskolor i Sigtuna kommun via Barn- och elevhälsoenhetens Förskoleteam ansöka om specialpedagogiskt stöd till verksamheten.