Trafik och resor

Här hittar du E-tjänster och blanketter som rör trafik och resor

Sök inom självservice

 1. Bygga, bo och miljö Trafik och resor

  Här ansöker du som ledningsbolag om godkännande för att lägga nya ledningar i kommunens mark. Här kan du som ledningsbolag också söka om att teckna markupplåtelseavtal om du inte redan har ett sådant.

 2. Trafik och resor

  Markägare kan begära hjälp av Sigtuna kommun för att få ett fordon flyttat från sin mark.

 3. Trafik och resor

  Dispens ska sökas hos kommunen när transporten endast går inom Sigtuna kommun. I övriga fall ska ansökan skickas till Trafikverkets region där färden påbörjas.

 4. Trafik och resor

  Den som har ett funktionshinder har möjlighet att ansöka om ett personligt parkeringstillstånd som förare eller passagerare i den här e-tjänsten.

 5. Trafik och resor

  Om evenemanget, tjänsteutövningen eller dylikt innebär att det finns ett behov av att parkera eller framföra fordon på platser eller tider som normalt inte är tillåtet, ska en ansökan om dispens skickas in.

 6. Bygga, bo och miljö Trafik och resor

  Vid gatuarbeten på kommunens mark ska alltid en trafikanordningsplan (TA-plan) upprättas och granskas av kommunen innan arbetet får påbörjas. För att få gräva på kommunens mark krävs att man ansöker om tillstånd (schakttillstånd) för detta hos kommunen. TA-planen och schakttillståndet är inte giltiga förrän de granskats och godkänts av kommunen.