Näringsliv och arbete

Här hittar du E-tjänster och blanketter som rör näringsliv och arbete

Sök inom självservice

 1. Näringsliv och arbete

  E-tjänst för ansökan om serveringstillstånd

 2. Näringsliv och arbete

  Hej och välkommen till kommunens ansökan för sommarjobb!

 3. Näringsliv och arbete

  Enligt 20 §, 23 § och 26 § Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

 4. Näringsliv och arbete

  Anmälan om försäljning eller servering av folköl enligt alkohollagen 5 kap 5 § eller 8 kap 8 § (2010:1622)

 5. Näringsliv och arbete

  Anmälan av lokal vid catering till slutet sällskap,kryddning av spritdryck och/eller anmälan om provsmakning enligt alkohollagen 2010:1622

 6. Näringsliv och arbete

  Anmälan enligt 8 kap 18 § alkohollagen om utsedda serveringsansvariga personer

 7. Näringsliv och arbete

  Anmälan om ägarskifte, ändringar i styrelse, byte av VD, bolagsmän etc enligt 9 kap alkohollagen

 8. Näringsliv och arbete

  Ansökan om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker

 9. Näringsliv och arbete

  Ansökan om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod till allmänheten

 10. Näringsliv och arbete

  Ansökan om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod till slutet sällskap

 11. Näringsliv och arbete

  Från och med 1 juli 2019 gäller en ny tobakslag som heter "Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter" . Lagen innebär att den som vill sälja tobak måste ansöka om tillstånd. Du som redan har anmält tobaksförsäljning får fortsätta din försäljning, men måste senast den 31 oktober 2019 ansöka om tillstånd. När du ansöker ska du även lämna in ett egenkontrollprogram.